Накази МОЗ

Наказ МОЗ N 370 від 01.06.2009 Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги

Наказ МОЗ N 370 від 01.06.2009
                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   14 вересня 2009 р. 
                   за N 863/16879 
 
          Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги 

   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
                      охорони здоров'я 
    N 234 ( z0920-12 ) від 03.04.2012 } 
 

   З метою забезпечення доступності, своєчасності та підвищення 
якості  екстреної  медичної допомоги, що надається населенню 
України, зниження рівня інвалідності та смертності у разі нещасних 
випадків, травм та отруєння, гострих порушень життєвих функцій 
людини внаслідок серцево-судинних, інших захворювань, зменшення 
економічних  втрат,  спричинених  тимчасовою  та  стійкою 
непрацездатністю, збереження здоров'я, врегулювання питань щодо 
єдиної системи надання екстреної медичної допомоги населенню 
України, удосконалення служби екстреної медичної допомоги та 
відповідно до статті 37 Основ законодавства України про охорону 
здоров'я ( 2801-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 
05.11.2007 N 1290 ( 1290-2007-п ) "Про затвердження Державної 
програми створення єдиної системи надання екстреної медичної 
допомоги на період до 2010 року" Н А К А З У Ю: 
   1. Затвердити: 
   1.1. Положення  про  єдину  систему  надання  екстреної 
(невідкладної) медичної допомоги (додається). 
   1.2. Положення про  відділення  невідкладної  (екстреної) 
медичної допомоги лікарні (додається) ( z0864-09 ). 
   1.3. Правила  виклику  бригад  швидкої медичної допомоги 
(додаються) ( z0865-09 ). 
   1.4. Порядок госпіталізації пацієнтів  бригадами  швидкої 
медичної допомоги у лікувально-профілактичні установи (додається) 
( z0866-09 ). 
   1.5. Порядок дій медичного  персоналу  швидкої  медичної 
допомоги при ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій 
(масового ураження людей) (додається) ( z0867-09 ). 
   2. Встановити з 01.01.2010 року норматив надання екстреної 
медичної допомоги в межах 10-хвилинної транспортної доступності в 
містах та 20-хвилинної транспортної доступності у  сільській 
місцевості  з  урахуванням чисельності та густоти проживання 
населення, стану транспортних магістралей, інтенсивності руху 
транспорту. 
   3. Визначити Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони 
здоров'я   України   головною   установою,   що   надає 
організаційно-методичну допомогу та здійснює науковий супровід 
заходів щодо створення та функціонування єдиної системи екстреної 
медичної допомоги. 
   4. Покласти на територіальні центри  екстреної  медичної 
допомоги  та медицини катастроф повноваження щодо розбудови, 
функціонування та управління елементами єдиної системи екстреної 
медичної допомоги на регіональному рівні. 
   5. Департаменту  розвитку  медичної  допомоги  подати  в 
установленому порядку цей наказ на державну  реєстрацію  до 
Міністерства юстиції України. 
   6. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування. 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Юрченка В.Д. 
 Міністр                       В.М.Князевич 
 
 ПОГОДЖЕНО: 
 Заступник Міністра фінансів України         В.М.Матвійчук 
 Заступник Міністра України з питань 
 надзвичайних ситуацій та у справах 
 захисту населення від наслідків 
 Чорнобильської катастрофи              М.Болотських 
 Голова Державного комітету України 
 з питань регуляторної політики та 
 підприємництва                      О.Кужель 
 Заступник Міністра внутрішніх 
 справ України                     В.Мармазов 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Міністерства охорони 
                   здоров'я України 
                   01.06.2009 N 370 
                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   14 вересня 2009 р. 
                   за N 863/16879 
 
              ПОЛОЖЕННЯ 
    про єдину систему надання екстреної (невідкладної) 
            медичної допомоги 
 

           I. Загальні положення 
   1. Єдина система надання екстреної (невідкладної) медичної 
допомоги (далі - Система) створюється з метою реалізації політики 
держави щодо забезпечення вчасної та якісної медичної допомоги 
кожній особі, яка перебуває в невідкладному стані. 
   2. Система функціонує за принципами:
   доступності і безоплатності медичної допомоги кожній фізичній 
особі, яка перебуває у невідкладному стані;
   своєчасності і якості надання медичної допомоги;
   надання медичної допомоги як у повсякденних умовах, так і в 
умовах надзвичайної ситуації;
   єдності медичної науки, освіти та практики, що забезпечує 
динамічний розвиток і удосконалення Системи. 
   3. Система передбачає використання новітніх стандартизованих 
медичних технологій, оптимізацію мережі лікувальних закладів, їх 
реорганізацію  на  основі  єдиних  науково  обґрунтованих 
організаційних принципів та  міжнародних  стандартів  надання 
екстреної медичної допомоги з відповідним матеріально-технічним 
забезпеченням, професійною підготовкою медичних працівників з 
питань надання екстреної медичної допомоги, а також рятувальників 
та інших фахівців, які беруть участь у ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій та не мають медичної освіти, працівників, 
професійні обов'язки яких пов'язані з автомобільним, залізничним, 
водним та повітряним транспортом. 
   4. Управління Системою полягає в контролі за виконанням 
протоколів надання екстреної медичної допомоги постраждалим на 
догоспітальному   та  госпітальному  етапах,  затверджених 
Міністерством охорони здоров'я України, та забезпеченням умов для 
своєчасності надання цієї допомоги. 
            II. Складові системи 
   1. Управління Системою 
   1.1. На центральному рівні - Український науково-практичний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; 
   1.2. На  територіальному  рівні  -  територіальні центри 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 
   2. Догоспітальний етап 
   2.1. Служба  швидкої  медичної  допомоги,  функціональною 
одиницею якої є бригада швидкої медичної допомоги; 
   2.2. Немедичний персонал системи - фахівці, що не мають 
медичної  освіти  (працівники  МВС,  рятувальники  та інші), 
функціональні обов'язки яких передбачають надання першої допомоги. 
   3. Госпітальний етап 
   3.1. Багатопрофільні лікарні з цілодобовим режимом роботи, в 
тому числі які мають у своєму складі відділення невідкладної 
медичної допомоги; 
   3.2. Лікарні швидкої медичної допомоги; 
   3.3. Центри травми трьох рівнів. 
   { Підпункт 3.4 пункту 3 розділу ІІ виключено на підставі 
Наказу Міністерства охорони здоров'я N 234 ( z0920-12 ) від 
03.04.2012 } 

   4. Спеціалісти Системи, їх підготовка та перепідготовка 
   4.1. Немедичний персонал - спеціальні центри підготовки; 
   4.2. Фельдшери, медичні сестри бригад  швидкої  медичної 
допомоги - вищі навчальні медичні заклади I-II рівнів акредитації; 
   4.3. Лікарі зі спеціальності "Медицина невідкладних станів" - 
вищі навчальні медичні заклади III-IV рівнів акредитації. 
   5. Зв'язок та диспетчерська служба 
   5.1. Диспетчерська служба швидкої медичної допомоги. 
   6. Транспортні засоби (їх відповідність державним стандартам 
та табелям оснащення). 
   6.1. Санітарний транспорт (автомобілі, гелікоптери, літаки). 
   7. Надання  екстреної медичної допомоги при надзвичайних 
ситуаціях, медицина катастроф 
   7.1. Бригади постійної готовності першої черги  (бригади 
швидкої медичної допомоги); 
   7.2. Спеціалізовані бригади другої черги; 
   7.3. Мобільні польові бригади; 
   7.4. Мобільні загони; 
   7.5. Мобільні госпіталі; 
   7.6. Медичні заклади. 
   8. Медична  облікова  документація,  облікова  звітність, 
статистичні форми. 
   9. Інформованність населення про роботу Системи та дії в 
умовах надзвичайних ситуацій. 
 Директор Департаменту 
 розвитку медичної допомоги              М.П.Жданова

Комментировать

Нажмите для комментария