Новини

У МОЗі наголосили на нагальній потребі очного протезування

Окремого вирішення потребує питання забезпечення інвалідів по зору засобами реабілітації (наприклад, книги по Брайлю), малозабезпечених верств населення штучними кришталиками, гіпотензивними краплями, інгібіторами VEGF

Під головуванням заступника Міністра охорони здоров’я України Віктора Шафранського в МОЗ України відбулася нарада головних та обласних позаштатних спеціалістів зі спеціальності «Офтальмологія», «Дитяча офтальмологія» із залученням фахівців кафедри офтальмології НМАПО ім. П.Л. Шупика та Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України.

Також у нараді взяли участь співробітники кафедр офтальмології медичних вишів, закладів післядипломної освіти МОЗ України та головний офтальмолог Міністерства оборони України Богдан Жупан. Учасники обговорили підсумки роботи офтальмологічної служби України у 2015 році, медико-соціальні проблеми глаукоми та шляхи їх вирішення, напрямки удосконалення організації медичної допомоги хворим офтальмологічного профілю в сучасних умовах.

Так, проблема удосконалення боротьби зі сліпотою в Україні визначається суттєвим погіршенням протягом останніх років ситуації з захворюваністю на основні інвалідизуючі хвороби ока: глаукому, захворювання сітківки, атрофію зорового нерва; труднощами своєчасної діагностики; високою вартістю і складністю лікування; високим рівнем інвалідизації хворих.

Щорічно в Україні реєструється понад 3 тисячі нових випадків захворювань ока на кожні 100 тисяч дорослого населення, близько 2 тисяч з них потребують диспансерного нагляду. Серед первинних інвалідів по зору найтяжчу інвалідність мають інваліди на глаукому, яка в останні роки має тенденцію до збільшення показників поширеності.

Факторами, які спричиняють постійно зростаюче число інвалідів-сліпих від глаукоми є: пізня стадія захворювання на момент його виявлення, високовартісні медичні препарати, недоліки в обстеженні хворих (згортання долікарського профілактичного вимірювання очного тиску), недооснащеність офтальмологічних кабінетів та інші. Інвалідність по зору є вагомою соціально-економічною проблемою та вимагає значних державних затрат.

За словами Віктора Шафранського, План дій для забезпечення загального доступу до здоров’я очей на 2014-2019 рр., схвалений Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я у 2013 році, має стати для України дорожньою картою на шляху подолання хвороби ока і запровадження гарантій профілактики, лікування, реабілітації та набуття динаміки оздоровлення пацієнтів з патологією зору. «В центрі будь-яких реформ в галузі охорони здоров’я повинні бути інтереси пацієнта з дотриманням принципів необхідності й достатності заходів лікування, рівних можливостей отримання офтальмологічної допомоги, гуманності, добровільності, доступності та відповідності сучасному рівню наукових знань», — зазначив заступник Міністра.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Офтальмологія» Оксана Вітовська зазначила, що з метою попередження виникнення та розвитку офтальмологічних захворювань і пов’язаної з ними інвалідності, має бути налагоджена чітка та послідовна робота з удосконалення офтальмологічної допомоги в Україні. В першу чергу, це кадрове та матеріально-технічне дооснащення, доопрацювання уніфікованих клінічних та локальних протоколів, збільшення кількості та удосконалення роботи глаукомних кабінетів по Україні, вирішення питання можливостей трансплантації рогівки в Україні, збільшення частки надання допомоги в амбулаторних умовах, створення реєстру хворих на глаукому, розробки Державної програми профілактики сліпоти внаслідок глаукоми, націленість на профілактичну медицину.

Також нагальним, особливо в умовах війни в Україні, є питання реконструкції та очного протезування. Зокрема, потребує змін законодавство в частині віднесення протезів та епіпротезів до технічних засобів з можливістю їх використання в амбулаторних та побутових умовах.

Окремого вирішення потребує питання забезпечення інвалідів по зору засобами реабілітації (книги по Брайлю, аудіопрограмами), малозабезпечених верств населення штучними кришталиками, гіпотензивними краплями, інгібіторами VEGF, тощо.

Читайте также: Перспективы терапии возрастной потери зрения

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook