До уваги Новини

МОЗ: Як здійснюватиметься контроль якості надання медичної допомоги в рамках індивідуального ліцензування

МОЗ_Медпросвіта

Як уже було показано раніше, існуюча система атестації не реагує на скарги від пацієнтів щодо некомпетентності лікарів.

Натомість, українське законодавство передбачає контроль якості медичної допомоги, одна з варіацій якого – клініко-експертна оцінка якості наданої медичної допомоги – може бути здійснена на основі скарги пацієнта.

Що таке якість медичної допомоги?

У спрощеному вигляді – це відповідність медичної допомоги стандартам у сфері охорони здоров’я. Оцінка якості медичної допомоги – це визначення ступеня відповідності наданої медичної допомоги стандартам у сфері охорони здоров’я.

Як здійснюється контроль якості медичної допомоги?

Чинне законодавство пропонує такі шляхи здійснення контролю якості медичної допомоги:

● застосування методів зовнішнього та внутрішнього контролю якості медичної
допомоги (розглянемо нижче);
● самооцінка медичних працівників;
● експертна оцінка;
● клінічний аудит;
● моніторинг системи індикаторів якості;
● атестації/сертифікації відповідно до вимог чинного законодавства України та
законодавства Європейського Союзу.

Що таке внутрішній контроль якості медичної допомоги і хто його здійснює?

Цей вид контролю здійснює керівництво закладів охорони здоров’я та/або медичні ради закладів охорони здоров’я. Є окремий наказ, який регулює діяльність медичних рад (до них входять працівники закладу охорони здоров’я, яких керівник призначає на власний розсуд своїм наказом).

Повна індивідуальна лікарська ліцензія: Що вона дає лікарю в рамках реформи

До внутрішнього контролю належить:

● контроль за кваліфікацією лікарів;
● контроль самооцінки медичних працівників;
● контроль організації надання медичної допомоги у закладі охорони здоров’я;
● моніторинг реалізації управлінських рішень;
● моніторинг дотримання структурними підрозділами закладу охорони здоров’я
стандартів у сфері охорони здоров’я, клінічних протоколів;
● моніторинг системи індикаторів якості медичної допомоги;
● вивчення думки пацієнтів щодо наданої медичної допомоги.

Загальний характер відповідних формулювань, відсутність реальних засобів їх імплементації зумовлюють декларативність зазначених інструментів внутрішнього контролю.

Що таке зовнішній контроль і хто його здійснює?

Здійснюють органи виконавчої влади (МОЗ і управління охорони здоров’я обласних державних адміністрацій).

Шляхи здійснення зовнішнього контролю такі:

● контроль за ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з
медичної практики;
● проведення акредитації закладів охорони здоров’я;
● атестація лікарів;
● проведення клініко-експертної оцінки якості та обсягів медичної допомоги (це
той вид контролю, який може бути здійснений за скаргою пацієнта, тому для
нас він є предметом особливої уваги).

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook