Новини

МОЗ про тур ЗміниТи: перелік пропозицій від лікарів взятих на опрацювання та терміни виконання

Реформа_ампули_шприц_Медпросвита

Організований МОЗом тур ЗміниТи привнесе зміни до системи. Прес-служба Міністерства оголосила взяті пропозиції та терміни їх виконання

 

Пропозиція*Дедлайн/Прогнозований необхідний термін
Доцільні для опрацювання
Переглянути або скасувати постанову № 1303 від 17.08.1998. (про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів), постанову № 1301 від 03.12.09 (про забезпечення технічними засобами) і постанову № 160 від 31.03.15. (забезпечення хворих на орфанні захворювання), оскільки лікарні не можуть за чинного фінансування їх виконативід 2 до 3 років**
Скасувати наказ МОЗ № 411 «Про запровадження моніторингу виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів в охороні здоров’я» від 11.08.2004, оскільки він застарів і лише створює зайву паперову роботу10.11.2017
Скасувати наказ № 732 щодо проведення профілактичних оглядів декретованих груп31.10.2017
Передбачити для новостворених ФОП-ів право видавати листки непрацездатності. Зараз Наказом МОЗ №189 про Положення про експертизу тимчасової втрати працездатності передбачено, що право видачі листків непрацездатності мають право лікарі медичних закладів, що отримали ліцензію та пройшли акредитацію. Згідно чинного законодавства, зокрема постанови КМУ про порядок акредитації медичних закладів, передбачено, що акредитацію проходять заклади, які пропрацювали 2 роки. Як пропозиція – забрати з наказу слово «акредитований»30.11.2017
Законодавчо врахувати, що ФОП не є закладом і надати право присвоєння медичного стажу лікарям-ФОП, зокрема внести зміни у статтю 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII, де передбачено право медичних працівників на пенсію за вислугу років за роботу в закладах охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форми власності, а також робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених п.2 Примітки Постанови КМУ №909 від 04.11.1993 р. «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років», дає право на пенсію за вислугу років незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ30.11.2017
Наказ МОЗ № 259 від 02.04.13 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу» тісно пов’язаний з табелем оснащення, тому якщо його скасовувати, то варто спростити і вимоги до амбулаторій15.10.2017
Проконтролювати виконання наказу МОЗ № 75 від 18.02.15 «Про діяльність екстреної служби в надзвичайних умовах»25.09.2017
Забрати для всіх ліцензіатів з Постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 пункт 2 «Інформація про види медичної допомоги (первинна медична допомога, екстрена медична допомога, вторинна (спеціалізована) медична допомога, третинна (високоспеціалізована) медична допомога, паліативна допомога, медична реабілітація), за якими провадитиметься господарська діяльність з медичної практики, та методи, що застосовуватимуться» Додатку 2 Ліцензійних умов20.12.2017
У Постанові Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 Пункт 7 «Перелік наявних приміщень закладу охорони здоров’я, кабінету(ів) фізичної особи – підприємця та їх оснащення (не зазначаються матеріали, інструментарій, які не можна ідентифікувати)» та Пункт 8 «Перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці» Додатку 2 Ліцензійних умов: забрати орендовані лікарями-ФОП за профільними спеціальностями приміщення в діючих медичних закладах, залишивши вимогу тільки для новостворюваних медичних закладів/кабінетів20.12.2017
Доцільні для опрацювання згодом (після прийняття необхідної для реформи законодавчої бази)
Узгодити перелік скринінгових обстежень для первинної медичної допомоги з наведеним у проекті порядку надання ПМД табелем матеріально-технічного оснащення: зараз там відсутні лабораторне устаткування, швидкі тести, ростомір для дорослих, автомобілі, комп’ютери, апарати для вимірювання внутрішнього очного тиску, спірометри, спецтранспор 
Забрати вимогу при підписанні декларації з лікарем первинки надавати код платника податку, оскільки є офіційна відповідь секретаріату уповноваженого з прав людини про нелегітимність такої вимоги 
Внести зміни до Бюджетного кодексу, щоб аптеки могли отримувати відшкодування незалежно від місця реєстрації 
Віднести приватні заклади та ФОП, які надають первинну медичну допомогу на загальних засадах та фінансуються Національною службою здоров’я України, до переліку орендарів, що мають право орендувати комунальне майно за 1 грн 
Внести зміни до постанови Кабміну, яка забороняє сімейним лікарям надавати платні послуги, наприклад, прийом вночі 
Віднести до виробничих кооперативів створювані медичні кооперативні об’єднання (МКО) зі збереженням статусу неприбуткових, або законодавчо затвердити, що поняття «Лікарські об’єднання» тотожне «Адвокатським об’єднанням» з наданням статусу неприбуткових 
Недостатньо чітко сформульовані / Фактологічні помилки
Скасувати наказ № 385 про нормативи штатної чисельності для ПМСД 
Узгодити регулювання обмеження часу роботи лікарів з Кодексом законів про працю 
Внести зміни у Наказ МОЗ №435 від 29 травня 2013 року, збільшивши тривалість прийому лікаря, враховуючи час на заповнення документації 
Ввести до Додатку 2 Ліцензійних умов (Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285) реквізити ліцензії діючого медичного закладу при оренді приміщень закладу лікарями-ФОПами 
Недоцільні
Подовжити тримісячний термін на переоформлення ліцензій на медичну практику і використання наркотичних засобів для медичних закладів, які реорганізовуються, або ж надати роз’яснення, що такі ліцензії переоформлювати не треба (при реорганізації не змінюється код ЄДРПОУ) 
Надати право виписування ліків на пільгових умовах лікарям приватної практики, зараз згідно з постановою КМУ № 1303 від 1998 р. мають лише лікарі державних і комунальних закладів 
Змінами в наказ МОЗ № 650 «Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів» від 02.10.2015 передбачити право головних лікарів самостійно визначати, кого відправляти на курси 
Дозволити або прямо заборонити ФОПу 3 групи відкрити приватну амбулаторію без оформлення юридичної особи (для ФОПів простіше звітування і менші податки) 

 

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook