Новини медицини

МОЗ: Державні санітарні правила та норми. Підбірка документів

 1. Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання (Державні санітарні правила ДСП 2.2.4.-003-98)

№ 3; прийнятий: 28-09-1998; чинний

 1. Граничнодопустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

№ 5793-91; прийнятий: 11-07-1991; чинний

 1. Граничнодопустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

№ 6025-91; прийнятий: 21-10-1991; чинний

 1. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99

№ 39; прийнятий: 01-12-1999; чинний

 1. Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України

№ 382; прийнятий: 18-12-1996; чинний

 1. Державні санітарні правила для підприємств (цехів), що виробляють кондитерські вироби з кремом

№ 262; прийнятий: 28-08-1997; чинний

 1. Державні санітарні правила і гігієнічні норми «Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності». ДСП 8.8.1.2.002-98

№ 2; прийнятий: 28-08-1998; чинний

 1. Державні санітарні правила і норми «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» ДСанПіН 5.5.5.23-99

№ 23; прийнятий: 26-04-1999; чинний

 1. Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей. Державні санітарні правила і норми ДСанПіН 5.5.6.012-98

№ 12; прийнятий: 30-12-1998; чинний

 1. Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості

№ 27; прийнятий: 01-07-1999; чинний

 1. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

№ 63; прийнятий: 14-08-2001; чинний

 1. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98

№ 7; прийнятий: 10-12-1998; чинний

 1. Державні санітарні правила і норми скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища ДСанПІН 199-97

№ 199; прийнятий: 09-07-1997; чинний

 1. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

№ 201; прийнятий: 09-07-1997; чинний

 1. Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98

№ 9; прийнятий: 30-12-1998; чинний

 1. Державні санітарні правила та норми «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» ДСанПіН 2.2.2.028-99

№ 28; прийнятий: 01-07-1999; чинний

 1. Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПІН 2.2.2.022-99

№ 22; прийнятий: 25-03-1999; чинний

 1. Державні санітарні правила та норми. 2. Комунальна гігієна. 2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення» ДСанПіН 2.2.7.029-99

№ 29; прийнятий: 01-07-1999; чинний

 1. Доповнення до Медико-біологічних вимог і санітарних норм якості продовольчої сировини і продуктів харчування від 01.08.89 р. N 5061-89

№ 122-12/805; прийнятий: 19-11-1991; чинний

 1. Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і продуктів харчування

№ 5061-89; прийнятий: 01-08-1989; чинний

 1. Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин в повітрі робочої зони

№ 5203-90; прийнятий: 07-12-1990; чинний

 1. Орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

№ 5311-90; прийнятий: 28-12-1990; чинний

 1. Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань ОСП-72/87

№ 4422-87; прийнятий: 26-08-1987; чинний

 1. Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила. ДСП 3.3.1.038-99

№ 38; прийнятий: 01-12-1999; чинний

 1. Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод. Державні санітарні правила та норми. ДсанПіН 4.4.4.065-00

№ 65; прийнятий: 18-04-2000; чинний

 1. Правила безпеки при транспортуванні радіоактивних речовин (ПБТРВ-73)

№ 1139-78; прийнятий: 27-12-1973; чинний

 1. ПРАВИЛА ВЛАШТУВАННЯ І БЕЗПЕКИ РОБОТИ В ЛАБОРАТОРІЯХ (ВІДДІЛАХ, ВІДДІЛЕННЯХ) МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

№ 1; прийнятий: 28-01-2002; чинний

 1. Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-37)»

№ 62; прийнятий: 01-12-1997; чинний

 1. Про введення галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу та санітарного взуття

№ 65; прийнятий: 29-01-1988; чинний

 1. Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом МОЗ України від 01.08.96 N 239

№ 828; прийнятий: 13-12-2006; чинний

 1. Про внесення змін до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ від 19.06.96 N 173

№ 362; прийнятий: 02-07-2007; чинний

 1. Про затвердження граничних норм природного убутку медикаментів на аптечних складах

№ 138; прийнятий: 06-02-1985; чинний

 1. Про затвердження державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України. Основні санітарні правила (ОСПУ), регламенти і вимоги щодо порядку застосування (НРБУ/ОСПУ)»

№ 433; прийнятий: 29-11-2002; втратив чинність

 1. Про затвердження державних санітарних норм і правил «Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I-IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами»

№ 26; прийнятий: 24-01-2008; чинний

 1. Про затвердження Державних санітарних норм і правил для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої

№ 811; прийнятий: 11-12-2007; чинний

 1. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Транспортування продовольчої продукції залізничним, повітряним та водним транспортом»

№ 175; прийнятий: 20-04-2005; чинний

 1. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Транспортування продовольчої продукції»

№ 239; прийнятий: 14-05-2004; втратив чинність

 1. Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів

№ 476; прийнятий: 18-12-2002; чинний

 1. Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»

№ 54; прийнятий: 02-02-2005; чинний

 1. Про затвердження Державних санітарних правил для ковальсько-пресових цехів

№ 200; прийнятий: 09-07-1997; чинний

 1. Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств порошкової металургії

№ 235; прийнятий: 18-12-1995; чинний

 1. Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання»

№ 383; прийнятий: 23-12-1996; чинний

 1. Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення»

№ 746; прийнятий: 13-11-2006; чинний

 1. Про затвердження Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів

№ 197; прийнятий: 06-05-2003; чинний

 1. Про затвердження Державних санітарних правил і норм проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на морських і річкових суднах

№ 202; прийнятий: 09-07-1997; чинний

 1. Про затвердження Державних санітарних правил і норм проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на морських і річкових суднах

№ 202; прийнятий: 09-07-1997; чинний

 1. Про затвердження Державних санітарних правил і норм суднобудівних і судноремонтних об’єктів

№ 203; прийнятий: 09-07-1997; чинний

 1. Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів

№ 173; прийнятий: 19-06-1996; чинний

 1. Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів

№ 172; прийнятий: 19-06-1996; чинний

 1. Про затвердження Державних санітарних правил та норм

№ 46; прийнятий: 01-12-1999; чинний

 1. Про затвердження державних санітарних правил та норм

№ 239; прийнятий: 01-08-1996; чинний

 1. Про затвердження Державних санітарних правил та норм «Підприємства вугільної промисловості»

№ 468; прийнятий: 13-12-2002; чинний

 1. Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

№ 298/227; прийнятий: 17-04-2006; чинний

 1. Про затвердження методичних рекомендацій «Санітарно-епідеміологічний нагляд за знезаражуванням води у системах централізованого господарсько-питного водопостачання діоксидом хлору»

№ 430; прийнятий: 30-07-2007; чинний

 1. Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок

№ 222; прийнятий: 23-07-1996; чинний

 1. Про норми природної втрати етилового спирту при зберіганні, переміщенні та транспортуванні залізничним, водним і автомобільним транспортом

№ 1304; прийнятий: 30-09-1986; чинний

 1. Про підготовку проекту ДСанПіН «Вода питна фасована. Гігієнічні вимоги та контроль якості»

№ 15; прийнятий: 13-01-2005; чинний

 1. Про скасування наказу Міністерства охорони здоров’я від 29.11.2002 N 433 «Про затвердження державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України. Основні санітарні правила (ОСПУ), регламенти і вимоги щодо порядку застосування» (НРБУ/ОСПУ)»

№ 106; прийнятий: 13-03-2003; чинний

 1. Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту

№ 1567-76; прийнятий: 30-12-1976; чинний

 1. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99

№ 37; прийнятий: 01-12-1999; чинний

 1. Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території житлової забудови

№ 3077-84; прийнятий: 03-08-1984; чинний

 1. Санітарні норми допустимого шуму, що створюється виробами медичної техніки в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів

№ 3057-84; прийнятий: 30-07-1984; чинний

 1. Санітарні норми допустимої гучності звучання звуковідтворювальних і звукопідсилювальних пристроїв у закритих приміщеннях та на відкритих майданчиках

№ 4396-87; прийнятий: 07-07-1987; чинний

 1. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99

№ 42; прийнятий: 01-12-1999; чинний

 1. Санітарні правила для виноробних підприємств

№ 5788-91; прийнятий: 07-06-1991; чинний

 1. Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м’яке морозиво (СанПін)

б/н; прийнятий: 19-03-1991; чинний

 1. Санітарні правила для підприємств лікеро-горілчаної промисловості

№ 1824-78; прийнятий: 14-02-1978; чинний

 1. Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі

№ 5781-91; прийнятий: 16-04-1991; чинний

 1. Санітарні правила для підприємств спиртової промисловості

б/н; прийнятий: 20-06-1973; чинний

 1. Санітарні правила зі збору, зберігання, транспортування та первинної обробки вторинної сировини

№ 2524-82; прийнятий: 22-01-1982; чинний

 1. Санітарні правила і норми охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення

№ 4631-88; прийнятий: 06-07-1988; чинний

 1. Санітарні правила оснащення, обладнання і утримання гуртожитків для робітників, студентів, учнів середніх спеціальних навчальних закладів і професійно-технічних училищ

№ 4719; прийнятий: 01-11-1988; чинний

 1. Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин. Державні санітарні правила. ДСП 3.3.2.041-99

№ 41; прийнятий: 01-12-1999; чинний

 1. Санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва. Державні санітарні правила. ДСП 3.3.2.040-99

№ 40; прийнятий: 01-12-1999; чинний

 1. Санітарні правила устрою, обладнання та експлуатації лікарень, пологових будинків та інших лікувальних стаціонарів СанПиН 5179-90

б/н; прийнятий: 29-06-1990; чинний

 1. Санітарні правила щодо улаштування, утримання та обладнання молокороздавальних пунктів на промислових підприємствах

№ 246-57; прийнятий: 16-05-1957; чинний

 1. Тимчасові санітарні норми і правила для робітників обчислювальних центрів

№ 4559-88; прийнятий: 02-03-1988; втратив чинність

 1. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98

№ 1; прийнятий: 03-08-1998; чинний

 1. Фторування води на водопроводах централізованого господарсько-питного водопостачання (Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 2.2.4.-005-98)

№ 5; прийнятий: 22-10-1998; чинний

 

 

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції