Новини

Міністерство охорони здоров'я України оголошує конкурс на заміщення посади директора Державного підприємства "Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ України"

Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7 тел. (044) 253-13-14

Основні напрями діяльності ДП «Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ України»:

запровадження уніфікованого підходу до обліку кадрів галузі;

забезпечення єдиного галузевого обліку закладів охорони здоров’я, керівників, професіоналів і фахівців закладів, установ, підприємств охорони здоров’я галузі шляхом формування Єдиного державного реєстру закладів охорони здоров’я (далі – Реєстр), автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників (далі – База даних), їх супровід, забезпечення достовірності та підтримка у контрольному стані;

моніторинг ресурсного, зокрема, кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я;

формування з Реєстру та Бази даних аналітичної інформації з кадрового менеджменту стосовно питань обліку закладів охорони здоров’я та працівників галузі;

проведення всебічного аналізу з питань кадрового менеджменту на всіх рівнях управління з метою забезпечення державної політики щодо достовірного прогнозування потреби та раціонального використання наявного кадрового потенціалу галузі;

контроль достовірності баз даних закладів охорони здоров’я галузі та територій;

аналіз нормативно-правових актів з питань обліку медичних кадрів, запровадження нових контролів перевірки достовірності баз даних закладів охорони здоров’я галузі та територій;

організація методичної роботи з працівниками територіальних органів управління, закладів охорони здоров’я щодо забезпечення достовірності баз даних закладів охорони здоров’я та територій, відповідності їх штатних розписів нормативно-правовим актам та інше.

Вимоги до претендентів на вакантну посаду:

— громадянство України;

— повна вища медична освіта (спеціаліст, магістр);

— стаж роботи на керівних посадах не менше ніж 5 років;

— наявність практичного досвіду аналітичної роботи у питаннях кадрового забезпечення у галузі охорони здоров’я та/або органів, установ соціальної сфери;

— наявність досвіду роботи з автоматизованою базою даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників;

— наявність навичок ділового етикету, досвіду ведення переговорів, відсутність конфлікту інтересів;

— перевагою є післядипломна освіта в галузі управління;

— вільне володіння українською мовою.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:

— належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи,

— копію документа про вищу освіту;

— біографічну довідку (резюме);

— конкурсну пропозицію;

— довідку про відсутність в особи судимості;

— рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів відбудеться 15.01.2016 року в МОЗ України за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Строк подання документів до 14.01.2016.

Заяви претендентів приймаються за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7, кім. 16, телефон – 253-82-63, e-mail: savina@moz.goz.ua, секретар комісії – Савіна Т. В.

За довідками звертатись: м. Київ, вул. Грушевського, 7, кім. 16, телефон 253-82-63.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства (відповідно до Постанови КМУ від 03.09.2008 р. № 777)

Комментировать

Нажмите для комментария