Дерматологія Статті

Лікування папульозно-пустульозного акне. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах, Акне

врач скрестил руки на груди_медпросвита

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах, Акне

VII. Лікування папульозно-пустульозного акне

 

7.1. Рекомендації

7.1.1. Папульозно-пустульозне акне легкого-середнього ступеня тяжкості *

Висока сила  рекомендації
Для лікування легкої та помірної форми папульозно-пустульозного акне настійно рекомендується фіксована доза комбінації адапалену і БПO

Для лікування легкої та помірної форми папульозно-пустульозного акне настійно рекомендується фіксована доза комбінації кліндаміцину і БПO †

Середня сила рекомендації
Азелаїнова кислота може бути рекомендована для лікування легкої та помірної форми папульозно-пустульозного акне

BPO може бути рекомендовано для лікування легкої та помірної форми папульозно-пустульозного акне

Ретиноїди   для зовнішнього застосування можуть бути рекомендовані для лікування легкої та помірної форми папульозно-пустульозного акне ‡

У разі поширення захворювання, може бути рекомендоване поєднання системного антибіотика із адапаленом для лікування помірної форми папульозно-пустульозного акне.

Низька сила  рекомендації
Монотерапія з використанням синього спектра світла може розглядатися для лікування легкої та помірної форми папульозно- пустульозного акне

Комбінація фіксованої дози еритроміцину та третіноїну може розглядатися для лікування легкої та помірної форми папульозно-пустульозного акне

Комбінація фіксованої дози ізотретиноїну та еритроміцину може розглядатися для лікування легкої та помірної форми папульозно-пустульозного акне

Цинк перорально може розглядатися для лікування легкої та помірної форми папульозно-пустульозного акне

У разі поширення захворювання, може розглядатися як поєднання системного антибіотика з БПO, так і фіксована комбінація адапалену з БПO для лікування помірної форми папульозно-пустульозного акне

Негативна рекомендація
Місцеві антибіотики не рекомендуються як монотерапія для лікування легкої та помірної форми папульозно-пустульозного акне

Використання штучного УФ-опромінювання не рекомендується для лікування легкої та помірної форми папульозно-пустульозного акне

Комбінація фіксованої дози еритроміцинину та цинку не рекомендується для лікування легкої та помірної форми папульозно-пустульозного акне

Системна терапія антиандрогенами, антибіотиками, та ⁄ або ізотретиноїном не рекомендується для лікування легкої та помірної форми папульозно-пустульозного акне

Відкрита рекомендація
Через відсутність достатніх доказів, на даний час не представляється можливим дати рекомендацію на користь або проти терапії червоним світлом, IPL, за допомогою лазерної або фотодинамічної терапії для лікування легкої та помірної форми папульозно-пустульозного акне

* Можливе застосування обмежень, які можуть вимагати використання в якості першої лінії терапії рекомендації з  меншою силою (наприклад фінансові ресурси / обмеження у відшкодуванні витрат, законодавчі обмеження, доступність, ліцензування препаратів).

†Обмежений період лікування у 3 місяці.

‡Адапален (див. Розділ 9.1).

7.1.2. Важке папульозно-пустульозне акне ⁄помірне вузлове акне

Висока ступінь рекомендації
Для лікування важкої форми папульозно-пустульозного акне настійно рекомендується пероральна монотерапія ізотретиноїном
Середня ступінь рекомендації
Для лікування важкої форми папульозно-пустульозного акне можуть бути рекомендовані системно антибіотики у комбінації з адапаленом, з комбінацією фіксованої дози адапалену ⁄ БПO або у комбінації з азелаїновою кислотою †,‡
Низька ступінь рекомендації
Пероральні антиандрогени у комбінації з пероральними антибіотиками можуть розглядатися для лікування важкої форми папульозно-пустульозного акне†,§

Пероральні антиандрогени у комбінації з  локальною терапією можуть розглядатися для лікування важкої форми папульозно-пустульозного акне§

Системно антибіотики у комбінації з БПO можуть розглядатися для лікування важкої форми папульозно-пустульозного акне ⁄ помірного вузлового акне

Негативна рекомендація
Проста  або комбінована локальна монотерапія не рекомендується для лікування важкої форми папульозно-пустульозного акне.

Пероральні антибіотики як монотерапія не рекомендуються для лікування важкої форми папульозно-пустульозного акне

Пероральні антиандоргени як монотерапія не рекомендуються для лікування важкої форми папульозно-пустульозного акне

Видиме світло як монотерапія не рекомендується для лікування важкої форми папульозно-пустульозного акне

Штучне УФ-опромінювання не рекомендуються для лікування важкої форми папульозно-пустульозного акне

Відкрита рекомендація
Через відсутність достатніх доказів, на даний час не представляється можливим дати рекомендацію на користь або проти лікування важкої форми папульозно-пустульозного акне за допомогою IО та лазера

Хоча ФДТ є ефективною при лікуванні важкого папульозно-пустульозного/ помірного вузлового акне, її не можна рекомендувати через відсутність стандартних схем лікування, які забезпечують сприятливий профіль гострої негативної реакції

* Можливе застосування обмежень, які можуть вимагати використання в якості першої лінії терапії рекомендації з меншою силою (наприклад фінансові ресурси / обмеження у відшкодуванні витрат, законодавчі обмеження, доступність, ліцензування препаратів).

Доксициклін або лімециклін, обмежується періодом лікування у 3 місяці.

Адапален (див. Розділ 9.1).

  • Гормональні препарати та антиандоргени рекомендовані тільки для пацієнтів — жінок.

¶ Тільки дослідження, що продемонстрували системне застосування антибіотик + адапалена, ізотретиноїна та третиноїна можна розглядати для комбінованої терапії, згідною з думкою експертів.

 

7.2. Аргументація

Вибір між локальною та системною терапією

Дані, які порівнюють локальну терапію з системними лікуванням на даний момент обмежені. Більшість доступних досліджень порівнюють локальну терапію  з системним лікуванням  плюс антибіотики. Включенні дослідження не можуть підтвердити, що переважає  ефективність  системного лікування, в порівнянні з локальним.

Після порівняння результатів локальної та системної терапії з використанням антибіотиків, було виявлено, що п’ять випробовувань показали перевагу локального  лікування, десять показали  однакову ефективність і тільки в трьох продемонстрована перевага системного лікування.

У зв’язку з ризиком розвитку резистентності до антибіотиків, як правило, не рекомендується локальна монотерапія антибіотиками. Також необхідно брати до уваги питання раціональності між  локальним та системним лікуванням у випадках важкої, а часто і поширеної хвороби.

Узгодження  в рамках експертної групи стосувалось більшості випадків важкої форми папульозно-пустульозного акне, або помірної форми вузлового акне, з метою досягти більш високої ефективності при застосуванні системного лікування. Крім того очікувалась більша задоволеність та дотримання пацієнтами режиму лікування. Ефективність може бути підвищена при додатковому застосуванні  локальної терапії  (див. нижче).

7.2.1. Ефективність

Найвищою ефективністю при порівняннях була визначена різниця у  ≥ 10% (див. також Розділ 3.3.3.).

VII.2.1.1 Локальна  монотерепія проти плацебо

У порівнянні з плацебо вищу ефективність проти ЗУ показали антибіотики при зовнішньому застосуванні (еритроміцин66,82–85,120–125РД 1, кліндаміцин58,72,76–79,126–133РД   1,   тетрациклін,81,134РД   1,   надіфлоксацин 135РД 4), азелаїнова кислота 45–47 (РД 1), БПO48–56,58–60,136–140 (РД 1) та локальні  ретіноїди  (адапален,51,60–64РД1, ізотретиноїн49,65,66,141, РД1, третиноїн 67–75,133,142,143, РД 1).

VII.2.1.2 Локальна  монотерапія проти локальної  монотерапії

Ефективність азелаїнової кислоти проти запальних уражень  співставима  з ефективністю БПO 86,95,144 (РД 2, Таблиця 11).

Ефективність адапалену проти запальних уражень дорівнює ефективності азелаїнової кислоти86 (РД 4); відсутні дослідження, які порівнюють ізотретиноїн або третиноїн з азелаїнової кислотою (Таблиця 11).

Ефективність БПO дорівнює ефективності адапалену50,51,60,86–88 (РД 2); є суперечливі дані щодо порівняння БПO з третиноїном89–91,145 (РД 4), а також в одному випробовуванні показана краща ефективність у БПO ніж у ізотретиноїна 49 (РД 3, Таблиця 11).

 

Таблиця 11

 

Ефективність: папульозно-пустульозне акне – локальна  терапія проти локальної  терапії

 Плацебо  ⁄ розчинник

 

БПOАзелаїнова кислота (aa)Адапален (a)

 

Ізотретиноїн (i)Третиноїн (t)
БПOБПO > v

 

XБПO = aa

РД 2

БПO = a

РД 2

БПO > i

РД 3

Не сумісний з РД 4

 

Азелаїнова кислота (aa)a > v

РД 1

БПO = a

РД 2

Xaa = a РД 4nene
Адапален (a)a>v

РД 1

БПO = a РД 2aa = a

РД 4

X1 =a

РД 4

a=t

РД 2

Ізотретиноїн (i)i > v

РД 1

БПO > i РД 3nei=a

РД 4

Xi =t

РД 4

Третиноїн (t)t>v

РД 1

Не  сумісний з РД 4nea=t

РД 2

i=t

РД 4

X

a: адапален; aa: азелаїнова кислота; O: перекис бензоїлу; i: ізотретиноїн; РД: рівень доказів; ne: без доказів ; top.:локально; t: третиноїн; v: плацебо⁄розчинник.

 

Ефективність адапалену дорівнює ефективності третиноїну97–106,146 (РД 2) та ізотретиноїну107 (РД 4). Ефективність третиноїну дорівнює ефективності ізотретиноїну 108 (РД 4).

Локальна монотерапія антибіотиками не рекомендується через ризик виникнення резистентності до антибактеріальних препаратів, і тому надалі не розглядається в цьому розділі; будь ласка, зверніться до таблиці результатів індивідуальних тестувань.

7.2.1.3. Локальна  монотерапія проти локальних фіксованих комбінацій (BPO ⁄ кліндаміцин, БПO ⁄ адапален, третиноїн ⁄ ізотретиноїн, еритроміцин ⁄ цинк)

Комбінація адапалену та БПO проти IL показує кращу ефективність у порівнянні з самим адапаленом 50,51,60,88 (РД 1) і більше або дорівнює самому BPO 50,51,60,88 (LE 3, Таблиця 12).

Комбінація кліндаміцину та БПO показує кращу ефективність проти IL у порівнянні з самим  БПO54–56,58,93,109,111,112,136,147  (РД 1) або з самим кліндаміцином54–56,58,93,136,147 (РД 1, Таблиця 12).

 

Таблиця 12

 

Ефективність: папульозно-пустульозне акне –  комбінація локальних препаратів  проти локальної терапії/ комбінації

 

 БПOЕритроміцин (e)Адапален (a)Ізотретиноїн(i)Кліндаміцин (c)Третиноїн (t)Кліндаміцин -БПO (c-БПO)
Кліндаміцин -БПO (c-БПO)c-БПO > БПO

РД 1

nec-БПО > a РД 4Nec-БПO >

c РД 1

neX
Адапален -БПO (a- БПO)a-БПO ≥БПO

РД 3

nea-БПО > a РД 1Nenenec-БПO = a-БПO

РД 4

Ізотретиноїн еритроміцин

(ie)

neie = e

РД 3

neie > i

РД 3

nenene
Третиноїн еритроміцин

(te)

neneneNenenene
Цинк- еритроміцин(ze)ne не сумісний

РД 4

neNeze > c

РД 4

nene

a: адапален; БПO: перекис бензоїлу; c: кліндаміцин; e: еритроміцин; i: ізотретиноїн; РД: рівень доказів; ne: без доказів; top.:локально: t: третиноїн; z: цинк.

Комбінація адапалену та  БПO проти IL показує рівну ефективність до комбінації кліндаміцину та БПO113 (РД 4, Таблиця 12).

Комбінація еритроміцину та ізотретіноїну проти IL показує більшу ефективність у порівнянні із ізотретіноїном66 (РД 3) та дорівнює еритроміцину 66 (РД 3, Таблиця 12).

Не було проведено жодного тестування для порівняння комбінації еритроміцину та третиноїну з окремими препаратами.

Немає достатніх доказів на користь додаткової переваги від додавання локально цинку до зовнішньо застосованого еритроміцину.148,149 (РД3, Таблиця 12).

7.2.1.4. Локальна монотерапія проти системної монотерапії

Не було проведено порівняльних  досліджень впливу локально нанесених ретиноїдів із системним лікуванням.

Системне лікування загалом вважається більш ефективним, ніж локальне, однак, ці дані не можуть бути підтвержені включеними дослідженнями.

З усіх порівнянь локальної  терапії та системного лікування антибіотиками, три випробування показали перевагу локальної монотерапії,150–152 десять показали таку ж саму ефективність80,127,128,153–159 і тільки три показали високу ефективність системної терапії81,160,161 (Таблиця 13). Проте, не завжди можна було порівняти визначення ступеня тяжкості форм акне, критеріїв включення і методології випробовувань.

Докази допускають, що ефективність не підвищується за рахунок переходу від локального до системного лікування антибіотиками. Замість цього повинні буті розглянуті комбінації локального-системного лікування.

7.2.1.5. Системна монотерапія проти комбінації локальної  та системної терапії

Усі включені випробовування, що комбінували локальну терапію із системними антибіотиками, показали незначну тенденцію до збільшеної ефективності з комбінованою терапією.

 

Таблиця 13

 

Ефективність: папульозно-пустульозне акне – локальна  терапія проти системної терапії

 Сист. ізотретиноїн ⁄ кліндаміцин ⁄ еритроміцин ⁄ лімециклінСист. еритроміцин (st)Міноциклін (m)Доксициклін (d)
БПOneNeБПO = m

РД 3

d > БПО

РД 4

Азелаїнова кислота (aa)nest ≥ aa РД 3nene
Кліндаміцин (c)nec = st РД 1c≥ m РЛ 3ne
Еритроміцин + цинк (ez)neez > st РД 3ez > m LE 4ne
Еритроміцин (e)nee > st РД 3nene
Лок. тетрациклін (tt)nest ≥ tt РД 3nene

 

Комбінація системного доксицикліну з локальним адапаленом показала тенденцію до кращої ефективності у порівнянні із самим доксицикліном162 (РД 4). Адапален у поєднанні з БПO та системним доксицикліном показав кращу комбінацію у порівнянні з самим доксицикліном115 (РД 3, Таблиця 14).

Комбінація лімецикліну та адапалену показує кращу ефективність у порівнянні із монотерапією лімецикліном163 (РД 4, Таблиця 14).

 

Таблиця 14

 

Ефективність: папульозно-пустульозне акне – системна терапія проти системної монотерапії ⁄ комбінація системної та локальної терапії

 

 Сист. ізотретиноїн (si)Кліндаміцин (c)Сист. тетрациклін (st)Лімециклін (l)Доксициклін (d)
Доксициклін +лок. адапален (d-a)neneNened-a = d РД 4
Доксициклін + лок. адапален + BPO (d-a-BPO)neneNened-a-БПO > d РД 3
Міноциклін + азелаїнова кислота (m-aa)m-aa = si РД 4neNenene
Сист. тетрациклін + лок. тетрациклін (st-tt)nenest-tt > st РД 4nene
Тетрациклін + локально адапален (t-ta)si > t-ta РД 4neNenene
Лімециклін + адапален (l-a)

 

neneNel-a > l РД 4ne

 

7.2.1.6. Системна монотерапія проти іншої системної монотерапії

Не було проведено тестувань для порівняння системного ізотретиноїну та монотерапії із системними антибіотиками.

Системний ізотретиноїн показує таку саму ефективність проти IL, як і  міноциклін плюс азелаїнова кислота164 (РД 4). Проте, початок дії ізотретиноїну був швидшим (Таблиця 14).

Системний ізотретиноїн показує більш високу ефективність у порівнянні з тетрацикліном плюс адапаленом165 (РД 4, Таблиця 14).

Міноциклін166 (РД 3) та тетрациклін167 (РД 3) обидва показали кращу ефективність у порівнянні з цинком.

З наявних даних дуже складно робити висновки щодо відмінностей в ефективності між антиандрогенами.

Етинілестрадіол та ципротеронацетат (EE-CPA) показують кращу ефективність у порівнянні з  етинілестрадіолом та левоноргестрелом (EE-LG)168–170 (РД 2).

EE-CPA показує таку саму ефективність, як і етинілестрадіол та дезогестрел (EE-DG)171–174 (РД 4).

Етинілестрадіол та хлормадінон (EE-CM) показують вищу ефективність у порівнянні з EE-LG175 (РД 4).

Етинілестрадіол  та дроспіренон (EE-DR) показують таку саму ефективність, як і етинілестрадіол та норгестімат (EE-NG)176 (РД 3).

EE-DG показує таку саму ефективність, як і EE-LG177–179 (РД 3). Проте, це може залежати від застосованого дозування.

Дані, що порівнюють пероральні контрацептиви із терапією системними антибіотиками є мізерними та суперечливими: міноциклін показує таку саму ефективність, як і EE-CPA180 (РД 4), тоді як EE-CPA показує вищу ефективність у порівнянні з тетрацикліном (РД 3). Комбінування EE-CPA та не показує вищої ефективності у порівнянні із самим EE-CPA181 (РД 3, Таблиця 15).

 

Таблиця 15

Ефективність: папульозно-пустульозне акне – контрацептиви в порівнянні з системним антибіотиком

 

 Тетрациклін(t)Лімециклін(l)Міноциклін(m)
EE-CPAEE-CPA>t

РД 3

neEE-CPA = m

РД 4

EE-CPA + тетрациклінEE-CPA + t > t

РД 3

nene

EE-CPA: етинілестрадіол та ципротеронацетат; РД: рівень доказів; l: лімециклін; m: міноциклін; ne: без доказів; t: тетрациклін.

 

7.2.1.7. Лазерне та світлове опромінення

Опромінення світлом в блакитному діапазоні спектра має кращу ефективність проти ЗУ ⁄тотального ураження (TУ) у порівнянні із плацебо182,183 (РД 3).

Є суперечливі дані щодо ефективності червоного світла у порівнянні із плацебо.

Існує недостатньо доказів щодо ефективності всіх інших світлових та лазерних втручань у порівнянні із плацебо.

Стандартизований протокол лікування і широко поширений клінічний досвід досі відсутні.

VII.2.2. Переносимість  ⁄ безпека

Для того, щоб визначити, чи дійсно профіль безпеки і переносимості є «кращий», були взяті до уваги кількість вибулих через побічні ефекти, а також частота, значимість та тяжкість побічних ефектів. Крім того, була виконана індивідуальна загальна  оцінка.

 

7.2.2.1. Локальна  монотерапія

Дані щодо азелаїнової кислоти (15% або 20%) показують тенденцію до кращого профілю переносимості ⁄безпеки у порівнянні з БПO (5%)86,95,144 (РД 3), локальним адапаленом86 (РД 4) та третиноїном45 (РД 4) 4). Відсутні дані для порівняння ізотретиноїна (Таблиця 15).

Перекис бензоїлу має такий самий профіль переносимості ⁄ безпеки, як і локальні ретиноїди (адапален50,51,86–88 РД 4, ізотретиноїн49 РД 4 та третиноїн89–91,145 РД 4). Менша концентрація БПO показує тенденцію до кращого профілю переносимості ⁄ безпеки (Таблиця 15).

Серед ретиноїдів для зовнішнього застосування, адапален (РД 4) показує кращій профіль переносимості ⁄ безпеки ніж ізотретиноїн (РД 4) та третиноїн (РД 4) (Таблиця 15).

Дані щодо безпеки та переносимості комбінованої терапії із локальним застосуванням антибіотиків не були описані, так як антибіотики не рекомендуються локально в якості монотерапії.

 

Таблиця 16

 

Безпека ⁄ переносимість: папульозно-пустульозне акне

 

 БПOАзелаїнова кислота (aa)Адапален (a)Ізотретиноїн (i)Третиноїн (t)
BPOXaa > БПO

РД 3

БПO = a

РД 4

БПO = i

РД 4

БПO = t

РД 4

Азелаїнова кислота (aa)aa > БПO

РД 3

Xaa > a

РД 4

neaa > t

РД 4

Адапален (a)БПO = a

РД 4

aa > a РД 4Xa >i

РД 4

a >t

РД 4

Ізотретиноїн (i)БПO = i

РД 4

nea >i

РД 4

Xi >t

РД 4

Третиноїн (t)

 

БПO = t

РД 4

aa > t РД 4a >t

РД 4

i >t

РД 4

X

a: адапален; aa: азелаїнова кислота; БПO: перекис бензоїлу; i: ізотретиноїн; РД: рівень доказів; ne: без доказів; t: третиноїн.

 

7.2.2.2. Локальна комбінована терапія

Комбінація БПO та кліндаміцину під час лікування IL показує схожий профіль переносимості ⁄ безпеки, як і монотерапія з БПO54–56,58,93,109,111,112,136,147 (РД 1) та нижчий профіль за монотерапію тільки з кліндаміцином (РД 3, Таблиця 16).

Окремо перекис бензоїлу показує кращій профіль переносимості ⁄ безпеки у порівнянні з комбінацією БПO та адапален50,51,88 (РД 3), у той час, як профіль переносимості ⁄ безпеки у адапалена є не нижчий 50,51,88 (РД 4, Таблиця 16).

Комбінація еритроміцину та ізотретиноїну має такий самий профіль переносимості⁄безпеки, як і окремо еритроміцин, або ізотретиноїн 66 (РД 4, Таблиця 16).

Комбінація БПO та кліндаміцину показує кращий профіль переносимості ⁄ безпеки, у порівнянні з комбінацією БПO та адапалену113 (РД 4).

 

Таблиця 17

 

Безпека⁄ переносимість: папульозно-пустульозне акне – локальної комбінації проти монотерапії, або комбінованої терапії

 

 BPOЕритроміцин

(e)

Адапален (a)Ізотретиноїн (i)Кліндаміцин

(c)

Третиноїн

(t)

Кліндаміцин-БПO(c-БПO)
Кліндаміцин-БПO

(c-БПO)

c-БПO = БПO

РД 1

nec-БПO > a

РД 4

Nec > c-БПО

РД 3

neX

 

Адапален-BPO

(a-БПO)

БПO > a-БПO

РД 3

nea ‡ a-БПO

РД 4

Nenenec-БПO > a-БПO

РД 4

Ізотретиноїн- Еритроміцин

 (ie)

Neie = e

РД 4

neie = i

РД 4

nenene
Третиноїн

— Еритроміцин

 (ie)

NeneneNenenene
Цинк — Еритроміцин

 (ze)

Nee > ze

РД 4

neNeze = c

РД 4

nene

 

7.2.2.3. Локальна  монотерапія проти системної монотерапії

Локальне лікування, як правило, призводить до ендемічних побічних ефектів, тоді як системний вплив, серед іншого, спричиняє побічну дію в основному на шлунково-кишковий тракт. Тому важко точно порівняти місцеві і системні схеми лікування з точки зору безпеки / переносимості препарату.

В ході випробувань щодо порівняння локальної та системної терапії, ступінь відмови через побічні ефекти, яка пов’язана з препаратами, вище у групах, що застосовували локальні препарати, ніж у групах системного лікування (локально 24 пацієнти проти системних 11 пацієнтів ⁄11 випробовувань,127,128,151–154,157–160,184,185 ,  що дає можливість припустити аналогічний розподіл пацієнтів при системній та локальній схемі).

У ході шести випробовувань не представлено інформації щодо вибулих пацієнтів.80,81,150,155,156,161

З наявними доказами не можна зробити жодного обґрунтованого висновку, проте, немає ніяких очевидних переваг між системним та локальним лікуванням.

7.2.2.4. Системні антибіотики проти системних антибіотиків

Як показують включені дослідження, не можна зробити однозначний висновок, яке саме лікування антибіотиками має кращий профіль безпеки / переносимості.

Починаючи з 1966 і до  2003 року Smith та Leyden 186 провели системний огляд, де продемонстрували аналіз тематичних звітів про побічні дії після використання міноцикліну і доксицикліну. У результаті зроблено припущення, що використання доксицикліну може мати менше побічних наслідків, ніж міноцикліну. Були виявлені серйозніші побічні явища, що проявлялися під час лікування міноцикліном. Доксициклін, проте, призводив до світлочутливості, чого не спостерігалося з міноцикліном.

Огляд в пошуковій базі Cochrane  2003 р., проведений Garner  зі співробітниками187 не надав жодних чітких доказів щодо профілю безпеки міноцикліну і доксицикліну та підкреслив, що дебати ще не скінчились і що досі існує необхідність подальших доказів.

В Розділі  9.2  представлена інформація  про вибір системного антибіотика.

Лікування із застосуванням антиандрогенів

Включені дослідження, не дозволяють зробити жодного чіткого порівняння профілів безпеки / переносимості антиандрогенів з іншими  схемами системного лікування. Оцінки для порівняння профілю безпеки різних антиандрогенів виходить за рамки даних нормативів. Для використання антиандрогенів необхідно враховувати відповідні аспекти безпеки, такі як ризик тромбозу.

Системне лікування із застосуванням ізотретиноїну

Включені дослідження, не дозволяють зробити жодного чіткого порівняння профілів безпеки / переносимості ізотретиноїну з іншими схемами системної терапії. (Для ознайомлення з обговоренням послаблення дії ізотретиноїну, див. Розділ 9.5.) (Таблиця 17).

 

Таблиця 18

 

Безпека / переносимість: папульозно-пустульозне акне –локальна терапія прости системної монотерапії /  комбінації локальної та системної терапії

 

 Сист. ізотретеноїн (si)Кліндаміцин (c)Сист. тетрациклін (st)Лімециклін (l)Доксициклін (d)
Доксициклін + лок. адапален

(d-a)

neneNened-a = d

РД 4

Доксициклін + лок.адапален + БПO

(d-a-БПO)

neneNened-a-БПO = d

РД 4

Міноциклін + азелаїнова к-та

(m-aa)

m-aa > si

РД 4

neNeneNe
Сист. тетрациклін + лок. тетрациклін  (st-tt)nenest-tt = st

РД 4

neNe
Тетрациклін + лок. адапален

(t-ta)

neneNeneNe
Лімециклін + адапален (l-a)neneNel > l-a

РД 4

Ne

a: адапален; БПO: перекис бензоїлу; c: кліндаміцин; d: доксициклін; l: лімециклін; РД: рівень доказів; m: міноциклін; ne: без доказів; sys.: системно           ; top.: локально; t: тетрациклін.

 

            7.2.3. Уподобання пацієнтів ⁄ доцільність

Split-face дослідження свідчать про більше уподобання пацієнтів на користь адапалену, ніж третиноїну188,189 (РД 3).

7.2.4. Інші міркування

Подальше обговорення питання щодо застосування ізотретиноїну в якості пріоритетного засобу для лікування важкої форми папульозно-пустульозного акне представлено в Розділі 9.3.

Експертна група  впевнена, що ефективність, продемонстрована у ході клінічної практики, була найвищою  при системному  використанні ізотретиноїну, хоча частково це може бути підтвежено тільки за рахунок опублікованих даних. Проте, рівень доза-ефект, частота рецидивів після лікування та фармакоекономічні розрахунки віддають значно більшу перевагу системному ізотретиноїну.

 

7.3. Висновки

Було встановлено, що досягнуто кращої ефективності проти IL при застосуванні комбінацій фіксованих доз БПO плюс адапален і БПO плюс кліндаміцин, ніж при застосуванні  локальної  монотерапії.

Монотерапія з азелаїновою кислотою, БПO або локально ретиноїдами показала схожу ефективність.

Системна монотерапія із застосуванням антибіотиків не демонструє переваги локального лікування, тому завжди краще застосовувати комбінацію системної терапії із локально застосовуємим агентом.

При важких випадках, рекомендується системне лікування із застосуванням ізотретиноїну, так як він показав дуже високу ефективність в ході клінічної практики.

Наявних даних щодо безпеки і переносимості цього лікування вкрай мало, і їх недостатньо, щоб застосовувати його в якості первинної основи для розробки рекомендацій по лікуванню.

Нестача стандартизованих протоколів, досвіду і даних клінічних випробувань означає, що немає достатніх доказів, щоб рекомендувати лікування папульозно-пустульозного акне за допомогою лазера та інших джерел світла, окрім синього.

Теги

Комментировать

Нажмите для комментария