Новини медицини

Лікар загальної гігієни. Посадова інструкція

Лікар загальної гігієни. Посадова інструкція

_________________________________

(назва медичного закладу)

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник медичного закладу або посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________ ____________________

    (підпис)           (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

 

 1. Загальні положення

1.1. Лікар із загальної гігієни належить до професійної групи «Професіонали».

1.2. Призначення на посаду лікаря із загальної гігієни та звільнення з

неї здійснюється наказом _______________ за поданням________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар із загальної гігієни підпорядковується безпосередньо _________.

1.4. Указівки лікаря із загальної гігієни є обов’язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. ____________________________________________________________.

 

 1. Завдання та обов’язки

Лікар із загальної гігієни:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію санітарно-епідеміологічної служби, санітарним законодавством.

2.2. Аналізує санітарно-епідеміологічну ситуацію, виявляє пріоритетні фактори несприятливої дії на здоров’я і здійснює дійові заходи.

2.3. Організовує лабораторно-інструментальний контроль за об’єктами народного господарства.

2.4. Розробляє та впроваджує гігієнічне нормування шкідливих речовин та методи контролю за ними.

2.5. Проводить санітарне обстеження об’єктів комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, харчової промисловості, промислових об’єктів, дитячих та лікувально-профілактичних закладів у формі запобіжного та поточного санітарного нагляду.

2.6. Аналізує результати санітарних обстежень, лабораторних досліджень, розслідувань спалахів гострих кишкових захворювань і харчових отруєнь, робить кваліфіковані висновки.

2.7. Розробляє гігієнічні рекомендації з оздоровлення умов праці, побуту й відпочинку, організовує та контролює їх виконання.

2.8. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.9. Веде лікарську документацію.

2.10. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.11. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення.

2.12. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.13. ___________________________________________________________.

 

 1. Права

Лікар із загальної гігієни має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

3.5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.

3.6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

3.7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.10. ___________________________________________________________.

 

 1. Відповідальність

Лікар із загальної гігієни несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ____________________________________________________________.

 

 1. Лікар із загальної гігієни повинен знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я.

5.2. Основи права в медицині.

5.3. Організацію санітарно-епідеміологічної служби.

5.4. Права, обов’язки та відповідальність лікаря із загальної гігієни.

5.5. Гігієнічні вимоги до факторів навколишнього середовища, будівель, пестицидів, полімерних, синтетичних матеріалів, препаратів побутової хімії та інше.

5.6. Специфічні для гігієни методи дослідження та контролю факторів навколишнього середовища й здоров’я населення.

5.7. Методичні підходи до виявлення зв’язку між станом здоров’я та факторами навколишнього середовища.

5.8. Медичну статистику, загальну та спеціальні гігієни та суміжні дисципліни.

5.9. Правила оформлення медичної документації.

5.10. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

5.11. ___________________________________________________________.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Лікар із загальної гігієни вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа». Спеціалізація за фахом «Загальна гігієна» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар із загальної гігієни I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа». Спеціалізація за фахом «Загальна гігієна» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар із загальної гігієни II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа». Спеціалізація за фахом «Загальна гігієна» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар із загальної гігієни: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа». Спеціалізація за фахом «Загальна гігієна» (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
 

_______ ________________________

(підпис)        (прізвище, ініціали)

 

«___» ____________ ____ р.

   
УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного підрозділу

 

_______ ________________________

(підпис)        (прізвище, ініціали)

 

«___» ____________ ____ р.

   
З інструкцією ознайомлений:_______ ________________________

(підпис)        (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

 

 

 

 

 

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції