ЛІКАР-ІМУНОЛОГ. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ.

________________________________________ (назва медичного закладу) ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ІМУНОЛОГА   ЗАТВЕРДЖУЮ ________________________________________ (керівник медичного закладу або посадова особа, ________________________________________ уповноважена затверджувати ________________________________________ посадову інструкцію)   _________    _____________________________     (підпис)                             (прізвище, ініціали) «___» ____________ ____ р.   Загальні положення 1.1. Лікар-імунолог належить до професійної групи «Професіонали». 1.2. Призначення на посаду лікаря-імунолога та звільнення з неї здійснюється наказом __________________ … Читать далее ЛІКАР-ІМУНОЛОГ. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ.