Новини

Лікар-ФОП: Чи може поліклініка відмовити у підписанні з ним угоди?

Врач выписывает рецепт ручкой, медпросвіта

Поки що, на перших кроках реформування галузі, мова йде лише про первинну ланку надання медичної допомоги. Але лікарі-сімейники також можуть отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Таким чином, лікар вже сьогодні може надавати послуги населенню не як штатний співробітник поліклініки, а, наприклад, як ФОП.

Чи не виникне складнощів у такому випадку? Чи не відмовиться заклад підписувати угоду з таким лікарем?

Відповідно до закону Про фінансові гарантії, договір про медичне обслуговування населення за ПМГ укладається між закладом охорони здоров’я незалежно від форми власності чи фізичною особою-підприємцем, яка в установленому законом порядку одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та Уповноваженим органом.

Договір укладається у письмовій (електронній) формі. Відмова або ухилення від укладення відповідного договору з суб’єктами, які подали заяву про укладення такого договору Уповноваженому органу та надають медичні послуги, передбачені ПМГ, забороняється.

Договір про медичне обслуговування населення є договором на користь третіх осіб — пацієнтів у частині надання їм медичних послуг та лікарських засобів надавачами медичних послуг. Істотними умовами договору про медичне обслуговування населення за ПМГ є:

  • перелік та обсяг надання пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;
  • умови, порядок та термін оплати тарифу; фактична адреса надання медичних послуг;
  • права та обов’язки сторін;
  • термін дії договору;
  • звітність надавачів медичних послуг;
  • відповідальність сторін.

Договір про медичне обслуговування населення підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу протягом п’яти днів з моменту його укладення. Типова форма договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, порядок його укладення, зміни та припинення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook