ЛІКАР-ФІЗІОТЕРАПЕВТ. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ.

_________________________________ (назва медичного закладу) ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ФІЗІОТЕРАПЕВТА   ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник медичного закладу або посадова ______________________________ особа, уповноважена затверджувати ______________________________ посадову інструкцію)   _________  ____________________     (підпис)                  (прізвище, ініціали) «___» ____________ ____ р.   Загальні положення 1.1. Лікар-фізіотерапевт належить до професійної групи «Професіонали». 1.2. Призначення на посаду лікаря-фізіотерапевта та звільнення з неї здійснюється наказом _______________________ … Читать далее ЛІКАР-ФІЗІОТЕРАПЕВТ. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ.