Новини медицини

ЛІКАР-ЕНДОСКОПІСТ. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ.

 

 

 

_________________________________
(назва медичного закладу)
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ЕНДОСКОПІСТА
 ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник медичного закладу або посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________  ____________________

    (підпис)                  (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

 

 1. Загальні положення

1.1. Лікар-ендоскопіст належить до професійної групи «Професіонали».

1.2. Призначення на посаду лікаря-ендоскопіста та звільнення з неї здійснюється наказом __________________ за поданням ______________________

з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-ендоскопіст підпорядковується безпосередньо _______________.

1.4. Вказівки лікаря-ендоскопіста є обов’язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. ____________________________________________________________.

 

 1. Завдання та обов’язки

Лікар-ендоскопіст:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та установ охорони здоров’я, організацію ендоскопічної служби.

2.2. Проводить діагностичну й лікувальну ендоскопію при захворюваннях легень, шлунково-кишкового тракту, малого тазу.

2.3. Працює в тісному контакті з лікарями іншого медичного профілю, проводить консультації хворих.

2.4. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.5. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.6. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.7. Веде лікарську документацію.

2.8. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення.

2.9. Постійно удосконалює свій професійний рівень, впроваджує сучасні методи діагностики й лікування.

2.10. ________________________________________________________.

 

 1. Права

Лікар-ендоскопіст має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

 

 

 

 

3.5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.

3.6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

3.7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.10. ___________________________________________________________.

 

 1. Відповідальність

Лікар-ендоскопіст несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ____________________________________________________________.

 

 1. Лікар-ендоскопіст повинен знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я.

5.2. Організацію ендоскопічної служби.

5.3. Основи права в медицині.

5.4. Права, обов’язки та відповідальність лікаря-ендоскопіста.

5.5. Основи норми й патології органів і систем людини.

5.6. Сучасну класифікацію хірургічних та терапевтичних захворювань.

5.7. Методи знеболювання в ендоскопії.

5.8. Основи рентгенології та радіології.

5.9. Клініку, сучасні методи діагностики, профілактики, лікування та реабілітації основних захворювань легень, шлунково-кишкового тракту, малого тазу.

5.10. Сучасні методи діагностичної та лікувальної ендоскопії.

5.11. Методи усунення ускладнень, які можуть виникнути під час виконання ендоскопічного дослідження.

5.12. Техніку виконання прицільної біопсії зі слизових оболонок, серозних покривів і абдомінальних органів.

5.13. Обладнання ендоскопічних кабінетів і операційних, правила безпеки під час роботи з приладами.

5.14. Правила асептики й антисептики.

5.15. Суміжні дисципліни (цитологію, гістологію, онкологію, пульмонологію тощо).

5.16. Правила оформлення медичної документації.

5.17. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

5.18. ________________________________________________________.

 

 

 

 1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Лікар-ендоскопіст вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Хірургія» із наступною спеціалізацією з «Ендоскопії». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар-ендоскопіст І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Хірургія» з наступною спеціалізацією з «Ендоскопії». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар-ендоскопіст II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю  «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Хірургія» із наступною спеціалізацією з «Ендоскопії». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар-ендоскопіст: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Хірургія» з наступною спеціалізацією з «Ендоскопії». Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

«___» __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.

 

 

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції