Новини медицини

Лікар-дієтолог. Посадова інструкція

Лікар-дієтолог. Посадова інструкція

 

_________________________________
(назва медичного закладу)
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ДІЄТОЛОГА
 ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник медичного закладу або посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________  ____________________

    (підпис)                  (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

 

 1. Загальні положення

1.1. Лікар-дієтолог належить до професійної групи «Професіонали».

1.2. Призначення на посаду лікаря-дієтолога та звільнення з неї здійснюється наказом _________________ за поданням _______________________

із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-дієтолог підпорядковується безпосередньо __________________.

1.4. Указівки лікаря-дієтолога є обов’язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. ____________________________________________________________.

 

 1. Завдання та обов’язки

Лікар-дієтолог:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію лікувально-профілактичного та дієтичного харчування в лікувально-профілактичних установах.

2.2. Організовує застосування лікувального й лікувально-профілактичного харчування в установах (відділеннях) різного профілю (лікарнях, диспансерах, підприємствах громадського харчування, санаторіях тощо), призначає внутрішнє вживання мінеральних вод.

2.3. Здійснює контроль за роботою харчового блоку та дотриманням установленого порядку виписування харчування хворим; визначає хімічний склад, енергетичну цінність окремих страв та добових раціонів.

2.4. Працює в тісному контакті з лікарями різних медичних профілів.

2.5. Консультує хворих із питань раціонального лікувально-профілактичного й дієтичного харчування.

2.6. Бере участь у проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції.

2.7. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.8. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.9. Організовує підготовку персоналу з дієтичного харчування.

2.10. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.11. Веде лікарську документацію.

2.12. Бере участь у поширенні медичних знань серед населення з питань раціонального та дієтичного харчування.

2.13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.14. ___________________________________________________________.

 

 1. Права

Лікар-дієтолог має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

 

 

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

3.5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.

3.6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

3.7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.10. ___________________________________________________________.

 

 1. Відповідальність

Лікар-дієтолог несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ____________________________________________________________.

 

 1. Лікар-дієтолог повинен знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я.

5.2. Основи права в медицині.

5.3. Права, обов’язки та відповідальність лікаря-дієтолога.

5.4. Фізіологію й патологію травлення, патофізіологію білкового, ліпідного, вуглеводного, водно-мінерального обміну.

5.5. Основи раціонального харчування людини та складання харчових раціонів.

5.6. Режим харчування.

5.7. Характеристику харчової та біологічної цінності основних харчових продуктів.

5.8. Сучасні теорії харчування.

5.9. Організацію та основні принципи лікувально-профілактичного та дієтичного харчування в лікувально-профілактичних закладах, на промислових підприємствах, в тому числі на виробництві зі шкідливими умовами праці, в санаторно-курортних закладах, в дієтичних їдальнях.

5.10. Характеристику лікувальних дієт.

5.11. Технологію приготування дієтичних страв, в тому числі зниженої чи підвищеної біологічної цінності.

5.12. Характеристику харчових блоків та функціональні обов’язки персоналу харчового блоку.

 

5.13. Особливості лікувального харчування дітей, підлітків, осіб похилого та старечого віку.

5.14. Дію мінеральних вод.

5.15. Харчові отруєння та їх профілактику.

5.16. Правила оформлення медичної документації з дієтології.

5.17. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

5.18. ___________________________________________________________.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Лікар-дієтолог вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Терапія» із наступною спеціалізацією з «Дієтології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар-дієтолог І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Терапія» із наступною спеціалізацією з «Дієтології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар-дієтолог II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Терапія» із наступною спеціалізацією з «Дієтології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар-дієтолог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Терапія» із наступною спеціалізацією з «Дієтології». Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

«___» __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.

 

 

 

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції