Акушерство та гінекологія

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ АКУШЕРСЬКИХ КРОВОТЕЧ

ПРОБЛЕМИ АКУШЕРСЬКИХ КРОВОТЕЧ

Проблема профілактики, своєчасної діагностики та терапії акушерських кровотеч. Ефективність та безпечність застосування карбетоцину для лікування гіпотонічних кровотеч у післяпологовому періоді та розробка комплексного алгоритму дій в разі розвитку акушерських кровотеч.

Голяновський О.В., Рощина Г.Ф., Чернов А.В.

НМАПО ім. П.Л.Шупика, кафедра акушерства та гінекології №1

Вступ

Проблема профілактики, своєчасної діагностики та терапії акушерських кровотеч (АК) все ще залишається актуальною як з погляду на значний відсоток цієї патології в структурі причин материнської захворюваності та смертності, так і в зв’язку з частою втратою репродуктивного органу під час хірургічного гемостазу масивних акушерських кровотеч (МАК).

Метою нашої роботи стало дослідження ефективності та безпечності застосування нового утеротонічного препарату тривалої дії, карбетоцину, для лікування гіпотонічних кровотеч у післяпологовому періоді та розробка комплексного алгоритму дій в разі розвитку АК.

Матеріали та методи дослідження

У дослідження було включено 55 пацієнток з гіпотонічною кровотечею в ранньому післяпологовому періоді. До основної групи ввійшли 30 породіль, у яких в ранньому післяпологовому періоді застосовували агоніст окситоцину – карбетоцин (пабал). Препарат вводили внутрішньовенно в дозі 100 мкг. У контрольній групі було 25 породіль, які отримували загальноприйняту терапію гіпотонічної кровотечі. З утеротонічною метою внутрішньовенно, крапельно вводили окситоцин в дозі 10 ОД в 250 мл фізіологічного розчину. В обох групах третій період пологів вели активно згідно протоколу (наказ МОЗ України №624).

Висновки

Проведене нами дослідження свідчить про високу клінічну ефективність, безпечність застосування препарату карбетоцин для лікування гіпотонічних післяпологових кровотеч. Використання даного засобу з вираженою довготривалою утеротонічною дією дозволяє досягти швидкого відновлення тонусу матки та спинення кровотечі, зменшити об’єм крововтрати, знизити частоту оперативних втручань та неохідність переливання препаратів крові в післяпологовому періоді і тим самим поліпшити прогноз та зберегти репродуктивну функцію для породіль. Результати проведеного дослідження дають змогу рекомендувати даний препарат не тільки з метою профілактики кровотечі в післяпологовому періоді, але й для лікування гіпотонічних та атонічних акушерських кровотеч.

Крім того, нами розроблено комплексний підхід щодо проблеми акушерських кровотеч з кроковим алгоритмом дій, який представлено в таблиці 1.

Таблиця 1.Кроковий підхід до лікування післяпологових кровотеч
Таблиця 1.Кроковий підхід до лікування післяпологових кровотеч

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції