Глоссарій

Клінічна практика заснована на доказах

Клінічна практика заснована на доказах — клінічна практика, заснована на доказах, передбачає прийняття рішень про догляд за окремими пацієнтами на основі кращих наявних науково-дослідницьких доказів, а не рішень, заснованих на особистих думках або загальній практиці (яка не завжди може ґрунтуватися на доказах). Тому клінічна практика, заснована на доказах, передбачає поєднання особистого клінічного досвіду та вподобань пацієнта з найкращими наявними науковими доказами.

Ієрархія доказів