Новини

КІТРУДА® (пембролізумаб) в якості першої лінії терапії метастатичного недрібноклітинного раку легень. Нові досліження

На щорічних зборах ASCO 2017 року в Чикаго були предтсавлені оновлені дані щодо загальної виживаності в результаті застосування препарату КІТРУДА® (пембролізумаб) для першої лінії лікування пацієнтів з метастатичним недрібноклітинним раком легень (НДРЛ) та високим рівнем PD- L1. Дані представила компанія Merck, відома як MSD за межами США і Канади.

KEYNOTE-024 – це рандомізороване дослідження 3-ї фази з включенням 305 пацієнтів з метастатичним НДРЛ, котрим призначали КІТРУДА® (пембролізумаб) у вигляді монотерапії (154 пацієнти), або стандартну хіміотерапію на основі платини (151 пацієнт). Критерії включення були наступні: відсутність попереднього системного лікування хіміотерапією; статус пухлини з негативними мутаціями EGFR або транслокацією ALK; пухлини з високою експресією PD-L1 (TPS 50% та більше), що визначалося в лабораторії з використанням Dako PD-L1 IHC 22C3 PharmDx, від Agilent Technologies. Первинною кінцевою точкою була виживаність без прогресування (PFS), а ключовою вторинною кінцевою точкою була Загальна виживаність (OS). Інші вторинні кінцеві точки включають рівень загальної відповіді (ORR) та безпеку терапії. Дані, представлені на ASCO, ґрунтуються на медіані спостереження 19.1 місяців (діапазон: 14.3-27.6) та включають, також, дані щодо 79 пацієнтів, які перейшли з хіміотерапії на лікування препаратом КІТРУДА®, згідно з протоколом дослідження, а також 12 пацієнтів, які отримали терапію проти PD-1 без перехресного дослідження.

Отже, результати 19 місячного медіанного спостереження продемонстрували зниження ризику смерті у пацієнтів на 37% завдяки лікуванню препаратом КІТРУДА® в порівнянні з хіміотерапією. Крім того, під час діагностичного аналізу, виживаність без прогресії була значно вища для пацієнтів в групі КІТРУДА® порівняно з групою хіміотерапії.

Результати спостереження за ефективністю терапії першої лінії показали значну перевагу препарату КІТРУДА® у порівнянні з хіміотерапією у пацієнтів з високим рівнем експресії PD-L1: 12-місячна загальна виживаність становить 70,3% в групі КІТРУДА® в порівнянні з 54,8% в групі хіміотерапії, а також 61,2% до 43,0% на основі 18 місяців спостереження.

«В Україні онкологічні захворювання займають друге місце серед найпоширеніших причин смертності. Саме тому, з року в рік, компанія MSD працює над новими розробками та дослідженнями, використовуючи проривні досягнення імуноонкології для створення ліків та надання можливості людям, хворим на рак, мати доступ до інноваційного лікування» – зазначила Анна Чекалова, медичний радник компанії MSD в Україні.

 

Імуноонкологія – пріоритетний напрямок роботи компанії MSD . У 2014 році в США зареєстрували перший імуноонкологічний препарат «Кітруда®», який містить пембролізумаб, здатний активувати імунну систему для боротьби з раком. MSD активно займається вивченням потенціалу застосування пембролізумабу для лікування різних видів раку. З цією метою компанія проводить одну з наймасштабніших дослідницьких програм. Більше 40 країн світу беруть участь у 500 клінічних дослідженнях для оцінки ефективності та перспектив застосування препарату Кітруда® у лікуванні більше 30 видів пухлин2.

Наразі препарат Кітруда® зареєстрований в Україні та показаний для застосування як монотерапія пізніх стадій меланоми (нерезектабельної або метастатичної) та як препарат першої лінії терапії метастатичного недрібноклітинного раку легенів (НДРЛ), у разі, коли ≥50% пухлинних клітин експресують PD-L1 (TPS – tumor proportion score, TPS ≥50%); а також локально прогресуючого або метастатичного НДРЛ, у разі, коли ≥1% пухлинних клітин експресують PD-L1 (TPS ≥1%), у пацієнтів, які отримали раніше, як мінімум, один курс хіміотерапії. Пацієнти з мутаціями в гені епідермального фактора росту (EGFR) або кінази анапластичної лімфоми (ALK), також, повинні отримати таргетну терапію перед початком лікуванням препаратом Кітруда®.3

Авторські права ©[2017] ТОВ «МСД Україна». Всі права захищені.

ONCO-1227351-0001

Посилання:

  1. http://investors.merck.com/news/press-release-details/2017/Updated-Data-from-KEYNOTE-024-Show-Continued-Overall-Survival-Benefit-of-Mercks-KEYTRUDA-pembrolizumab-Compared-to-Chemotherapy-in-the-First-Line-Treatment-of-Patients-with-Metastatic-Non-Small-Cell-Lung-Cancer-NSCLC-with-High-Levels-of-PD-L1/default.aspx
  2. Офіційний сайт Merck про клінічні дослідження merck.com/clinicaltrials
  3. Інструкція до застосування препарату Кітруда®.

Реєстраційне посвідчення № UA/16209/01/01, наказ МОЗ №887 від 01.08.2017 року.

Комментировать

Нажмите для комментария