Новини

Кабмин: План заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року

Кабмин_Медпросвита

Згідно затвердженому плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, вже в 2018 році заклади ОЗ повинні запрацювати за новими умовами.

 

План заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 821-р

 

Найменування завданняНайменування заходуСтрок виконанняВідповідальні за виконання
1. Створення правових основ для нової системи фінансування охорони здоров’я1) внесення Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення умов для запровадження нового механізму фінансування медичної допомоги, забезпечення його супроводження у Верховній Раді УкраїниIV квартал 2017 р.МОЗ
Мінфін Мінекономрозвитку
2) внесення Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів”, який визначатиме модель гарантованого державою пакета медичної допомоги, забезпечення його супроводження у Верховній Раді України—“—МОЗ
Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст
3) спрощення умов отримання ліцензії для медичної практики за спеціальністю “Загальна практика — сімейна медицина” шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 285 від 2 березня 2016 р. “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики”—“—МОЗ  Мінекономрозвитку Мін’юст
4) внесення Кабінетові Міністрів України нормативно-правових актів щодо обсягу надання медичної допомоги за рахунок коштів державного бюджету (за договорами про медичне обслуговування населення)після прийняття акта, зазначеного у підпункті 2 пункту 1 цього плану заходівМОЗ  Мінекономрозвитку Мінфін
Мін’юст
5) затвердження:

Положення про інтернатуру (первинну спеціалізацію) випускників вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів, медичних факультетів університетів;

Положення про лікарську резидентуру випускників вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів, медичних факультетів університетів

IV квартал 2017 р.МОЗ
МОН
Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст
2. Створення єдиного національного замовника послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг)1) внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови про утворення Національної служби здоров’я Україниу місячний строк після видання акта, зазначеного у підпункті 2 пункту 1 цього плану заходівМОЗ
НАДС
Мін’юст
2) забезпечення розбудови Національної служби здоров’я України як єдиного національного замовника послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг) та її територіальних органівпісля видання актів, зазначених у підпункті 2 пункту 1 та підпункті 1 пункту 2 цього плану заходівМОЗ
НАДС
3. Автономізація бюджетних закладів охорони здоров’я1) внесення Кабінетові Міністрів України таких нормативно-правових актів:
постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг), з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, порядку укладення договору про медичне обслуговування населення та типової форми зазначеного договору;IV квартал 2017 р.МОЗ
Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст
постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Методики розрахунку вартості послуг з медичного обслуговування (медичної послуги);IV квартал 2017 р.МОЗ
Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст
нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку платних послуг з медичного обслуговування населення;—“——“—
постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я;—“——“—
постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, а також типової форми зазначеного контракту;—“——“—
розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку закладів охорони здоров’я, які не підлягають реорганізації в казенні підприємства та/або комунальні некомерційні підприємства;—“——“—
постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку утворення, прав та обов’язків спостережної ради закладу охорони здоров’я та Типового положення про спостережну раду закладу охорони здоров’яIV квартал 2017 р.МОЗ
Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст
2) затвердження наказу МОЗ про затвердження примірного договору між закладом охорони здоров’я та розпорядником бюджетних коштів—“—МОЗ
3) запровадження навчальних програм підвищення кваліфікації для працівників закладів охорони здоров’я щодо функціонування в умовах фінансової та управлінської автономії (у рамках проектів технічної допомоги)2017—2019 роки—“—
4) забезпечення методичного супроводу процесу реорганізації закладів охорони здоров’я — бюджетних установ у державні та комунальні некомерційні підприємства2017—2020 рокиМОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації
4. Створення єдиної електронної системи обміну медичною інформацією1) затвердження наказу МОЗ про тестування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією, необхідних для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомогиIV квартал 2017 р.МОЗ
2) забезпечення реєстрації закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та медичних працівників таких закладів в єдиній електронній системі обміну медичною інформацієюу місячний строк після видання акта, зазначеного у підпункті 1 пункту 4 цього плану заходівМОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації
3) забезпечення реєстрації пацієнтів в єдиній електронній системі обміну медичною інформацієюу місячний строк після видання акта, зазначеного у підпункті 1 пункту 4 цього плану заходівМОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)обласні та Київська міська держадміністрації
4) запровадження видачі електронних рецептів за програмою реімбурсації вартості лікарських засобів, які входять до Національного переліку лікарських засобівIV квартал 2017 р.МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації
5) запровадження електронної системи міжнародної класифікації звернень за первинною медичною допомогою ICPC-2у двомісячний строк після видання акта, зазначеного у підпункті 1 пункту 4 цього плану заходів—“—
6) отримання експертного висновку та атестата комплексної системи захисту інформації в єдиній електронній системі обміну медичною інформацієюдо 1 січня 2018 р.МОЗ
Адміністрація Держспецзв’язку
7) запровадження навчальних програм підвищення кваліфікації медичних працівників щодо використання єдиної електронної системи обміну медичною інформацією у закладах, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу2017—2018 рокиМОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації
8) забезпечення використання єдиної електронної системи обміну медичною інформацією в закладах, що надають стаціонарну медичну допомогупротягом 2018 рокуМОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)
5. Перегляд уніфікованих клінічних протоколів для переліку найбільш поширених медичних станів та спрощення вимог до ведення паперової звітності в закладах охорони здоров’я1) забезпечення доступу до джерел міжнародних уніфікованих клінічних протоколів для переліку найбільш поширених медичних станівдруге півріччя 2017 р.МОЗ
2) здійснення перекладу та адаптації міжнародних уніфікованих клінічних протоколів для УкраїниIV квартал 2017 р.—“—
3) переклад і адаптація міжнародної класифікації звернень за первинною медичною допомогою ICPC-2—“——“—
4) розроблення та запровадження навчальних програм для підвищення кваліфікації лікарів, що надають первинну медичну допомогу, щодо використання міжнародних уніфікованих клінічних протоколів та міжнародної класифікації звернень за первинною медичною допомогою ICPC-2друге півріччя 2017 р.—“—
5) спрощення вимог до ведення паперової звітності в закладах охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у зв’язку з переходом на використання єдиної електронної системи обміну медичною інформацією—“——“—
6) запровадження навчальних програм для лікарів, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, щодо використання міжнародних уніфікованих клінічних протоколівпротягом 2018 рокуМОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)
7) спрощення вимог до ведення паперової звітності в закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, у зв’язку з переходом на використання єдиної електронної системи обміну медичною інформацією—“——“—
6. Запровадження нової моделі фінансування для первинної медичної допомоги1) затвердження форм документів для вибору громадянами надавачів первинної медичної допомоги, інструкцій щодо їх використання, а також Порядку надання первинної медичної допомогиIV квартал 2017 р.МОЗ
2) проведення загальнонаціональної комунікаційної кампанії для здійснення вільного вибору громадянами медичних працівників первинної медичної допомоги, включно з поширенням відповідної інформації серед населення та медичних працівників—“—МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації
МІП
Держкомтелерадіо
3) запровадження навчальних програм для медичних працівників, що надають послуги з первинної медичної допомоги2017—2018 рокиМОЗ
7. Запровадження нової моделі фінансування медичної допомоги для вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги1) запровадження методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування (медичної послуги) у закладах охорони здоров’я (пілотного проекту)I квартал 2018 р.МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)
2) пілотна апробація системи електронного збору та аналізу статистичних даних про випадки стаціонарної медичної допомоги та даних про пов’язані з такими випадками витрати у лікарнях вторинного та третинного рівня у формі, що забезпечує можливість подальшого використання діагностично споріднених груп захворюваності для обліку та фінансування медичної допомоги у стаціонарах2017—2018 роки—“—
3) затвердження нормативно-правових актів для запровадження нової моделі фінансування стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги для вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги2017—2018 рокиМОЗ
МінфінАнтимонопольний комітет
4) проведення загальнонаціональної
інформаційної кампанії для роз’яснення змін у системі фінансування вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
IV квартал 2017 р. — 2018 рікМОЗ
МІПДержкомтелерадіо
5) запровадження навчальних програм щодо нового механізму фінансування для медичних працівників та керівників закладів охорони здоров’я, що надають послуги із вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги2017—2018 рокиМОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)
6) затвердження методики використання діагностично споріднених груп захворюваності для обліку наданої медичної допомоги в закладах охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогудруге півріччя 2017 р.—“—
7) запровадження методики використання діагностично споріднених груп захворюваності для обліку наданої медичної допомоги у пілотних закладах охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогупротягом 2018 року—“—
8) удосконалення (у разі потреби) та поширення методики використання діагностично споріднених груп захворюваності для обліку наданої медичної допомоги в усіх закладах охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогупротягом 2019 рокуМОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)
9) забезпечення переходу на оплату послуг із вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за новим механізмом у повному обсязі в межах гарантованого державного пакета медичної допомоги для всіх закладів охорони здоров’я2020 рікМОЗ
Мінфін
8. Створення госпітальних округів1) розроблення та затвердження обсягу надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівняIV квартал 2017 р.МОЗ
2) забезпечення методологічної підтримки місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у процесі створення госпітальних округів, започаткування діяльності госпітальних рад та розроблення багаторічних планів розвитку госпітальних округівпротягом 2017 рокуМОЗ
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування (за згодою)
9. Запровадження національної системи реімбурсації лікарських засобів для визначеного переліку медичних станів1) затвердження методики обчислення граничного обсягу відшкодування вартості та визначення граничної ціни лікарських засобів, вартість яких відшкодовується. Проведення розрахунків згідно із затвердженою методикою та оприлюднення їх результатівдруге півріччя 2017 р.МОЗ  Мінекономрозвитку
2) внесення пропозицій щодо удосконалення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо лікарських засобів, вартість яких відшкодовується з коштів державного та місцевого  бюджетів (система реімбурсації)щорокуМОЗ
Держлікслужба
Мінекономрозвитку
Мінфін
3) надання рекомендацій (зокрема, шляхом проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи) пацієнтам, лікарям, фармацевтичним працівникам, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або іншим розпорядникам коштів місцевих бюджетів, визначених рішеннями про такі бюджети згідно із законодавством щодо організації запровадження відшкодування вартості лікарських засобівпротягом 2017 рокуМОЗ
4) запровадження електронного інструменту (на основі інформаційних технологій), що забезпечує проведення відкритих конкурсів цінових пропозицій у формі електронного редукціону, з метою обчислення граничного обсягу відшкодування вартості та визначення граничної ціни лікарських засобів, вартість яких відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету—“—МОЗ
Адміністрація Держспецзв’язку
обласні та Київська міська держадміністрації
5) розроблення та затвердження Порядку проведення моніторингу запровадження відшкодування вартості лікарських засобівIV квартал 2017 р.МОЗ
10. Проведення моніторингу реалізації реформи фінансування системи охорони здоров’я1) проведення базового дослідження і подання нульового звіту про ситуацію в системі охорони здоров’я Кабінетові Міністрів України—“——“—
2) налагодження оперативної діяльності із збору та аналізу даних для моніторингу реалізації реформи фінансування системи охорони здоров’я2017—2019 роки—“—
3) підготовка та подання щорічних звітів про динаміку основних показників реалізації реформи Кабінетові Міністрів України—“——“—
4) проведення оцінки впровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров’я та підготовка плану розвитку системи на наступний періодгрудень 2019 рокуМОЗ  Мінекономрозвитку Мінфін

 

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook