Юридична консультація

Інформація щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах.

Як відомо, соціальне страхування — це система, яка має безпосереднє відношення до кожної людини впродовж всього її життя. Одним з завдань діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі Фонд) є надання застрахованим особам (найманим працівникам) матеріального забезпечення у разі настання страхового випадку (тимчасової непрацездатності чи відпустки по вагітності та пологах).

Алгоритм отримання матеріального забезпечення застрахованою особою досить простий.
Відповідно до чинного законодавства підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Як правило, отримавши листок непрацездатності працівник має надати його до адміністрації підприємства в перший день виходу на роботу.
В разі виникнення страхового випадку із застрахованою особою комісія (уповноважений) із соціального страхування на підприємстві приймає рішення про призначення (відмову) у наданні матеріального забезпечення застрахованій особі. Наданий працівником листок непрацездатності має бути розглянутий комісією (уповноваженим) протягом 10 днів з дня його надходження.

Слід зазначити, що допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності (крім допомоги визначеної п.2-8, ч.1 ст.22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105). Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності здійснюється за рахунок коштів роботодавця та має бути виплачена не пізніше найближчого дня, встановленого для виплати зарплати.

На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування бухгалтерія підприємства проводить нарахування суми матеріального забезпечення та оформляє у двох примірниках заяву-розрахунок, за зразком, визначеним Порядком фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженим постановою правління ФСС з ТВП від 22.12.2010 №26.

Один примірник документа разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника, інший – подається до робочого органу Фонду для отримання фінансування матеріального забезпечення. Кількість заяв-розрахунків, які можуть подаватися роботодавцем протягом календарного місяця, законодавством не обмежена. З метою забезпечення своєчасності страхових виплат рекомендовано страхувальникам такі заяви подавати по мірі опрацювання документів, наданих застрахованими особами.

Після отримання заяви-розрахунку робочі органи Фонду здійснюють фінансування страхувальників-роботодавців протягом десяти робочих днів після надходження заяви.
Після надходження коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, останній зобов’язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у строки, визначені діючим законодавством, тобто у найближчий день, встановлений для виплати заробітної плати.

 

Підготовлено Виконавчою дирекцією Київського міського відділення ФСС з ТВП

Комментировать

Нажмите для комментария