Новини

Громадське здоров’я — пріоритет в роботі уряду на поточний рік

Основа цього плану – 379 конкретних, предметних завдань, які повинен виконати Уряд разом з Парламентом і Президентом. Кожне завдання містить зрозумілі для кожного заходи, відповідальних виконавців, строки виконання та очікувані результати.

Одним із пріоритетів Уряду на наступний рік визначено громадське здоров’я — захист та зміцнення здоров’я нації. Система громадського здоров’я дозволить оперативно реагувати на загрози для здоров’я нації, у тому числі біологічні.

Щоб досягти створення національної системи, спроможної ефективно запобігати інфекційним та неінфекційним захворюванням, у плані визначено за необхідне до 30 червня розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект урядового акту стосовно схвалення концепції щодо засад реформування системи громадського здоров’я в Україні, побудованої за принципом субсидіарності.

Функціонування Центру громадського здоров’я, шляхом консолідації наявних ресурсів, має бути здійснене також до 30 червня нинішнього року. Це стане можливим після затвердження структури та штатного розпису Центру, забезпечення його фінансування та створення регіональної мережі на базі лабораторних центрів Держсанепідслужби. Одним із індикаторів виконання досягнутої мети буде укомплектування до визначеного терміну штату Центру громадського здоров’я не менш як на 50 %.

До 30 листопада МОЗ України має розробити та подати Кабінетові Міністрів України законопроект щодо системи громадського здоров’я в Україні, який включатиме питання епідеміологічного нагляду за інфекційними та неінфекційними захворюваннями. Індикатором виконання цього заходу стане схвалення цього законопроекту та подання його до Верховної Ради України.

Розроблення, подання Кабінетові Міністрів України та прийняття Урядом проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до нормативно-правових актів щодо запровадження напряму навчання з громадського здоров’я має бути здійснене до 31 жовтня поточного року. І до кінця року має бути розроблений, поданий Уряду та схвалений проект постанови Кабінету Міністрів України  щодо затвердження державної цільової програми біологічної безпеки та захисту.

У результаті мають бути  створені законодавчі та інституційні передумови для функціонування ефективної системи громадського здоров’я, підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, залучення міжнародних інвестицій до системи громадського здоров’я в Україні. Передбачено зміну акценту з контрольно-наглядової діяльності на функції із попередження найбільш поширених захворювань серед населення України, у тому числі науково-просвітницькі.  Значна увага приділяється можливостям  реагування. Все це можливо за умови створення передумов для розвитку людських ресурсів у сфері громадського здоров’я відповідно до національних потреб та кращих міжнародних практик.

Читайте также: «Поширеність тютюнокуріння в Україні надалі скорочується»

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook