Нефрологія Новини

Емпагліфлозин (Джардінс®) (Empagliflozin (Jardiance®)) затверджений для лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок

Емпагліфлозин (Джардінс®) (Empagliflozin (Jardiance®)) затверджений для лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок

Наразі емпагліфлозин (Джардінс®) (Empagliflozin (Jardiance®)) також затверджений для лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок (ХНН)1

Захистіть пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, хворобою серця та нирковою недостатністю на ранньому етапі за допомогою емпагліфлозину.

• Такі захворювання, як цукровий діабет 2-го типу, серцева недостатність і хвороба нирок, пов’язані між собою, прискорюють розвиток одне одного та збільшують ризик ускладнень і навіть смерті від серцево-судинного захворювання (ССЗ)2-10.
Таким чином, серцево-нирково-метаболічний захист на ранньому етапі має першочергове значення12,13.
• Наразі емпагліфлозин (Джардінс®) (Empagliflozin (Jardiance®)) не тільки покращує прогноз у людей із цукровим діабетом 2-го типу та/або серцевою недостатністю, але може використовуватися для лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок (ХНН)1.
• За всіма трьома показаннями1 емпагліфлозин можна використовувати при рШКФ ≥20 мл/хв/1,73 м2.
• Препарат Джардінс® (Jardiance®) включено в якості стандартної терапії у настановах в галузі діабетології, кардіології та нефрології18,20,21.

Цукровий діабет 2-го типу, серцева недостатність і хвороба нирок скорочують тривалість життя. З кожним додатковим захворюванням зростають захворюваність і смертність22. Відповідно, пацієнтів слід оцінювати на наявність серцево-нирково-метаболічного ризику. Пацієнтів групи ризику слід виявляти та лікувати на ранніх етапах. В довгостроковій перспективі емпагліфлозин (Джардінс®) (Empagliflozin (Jardiance®)) знижує ризик для пацієнтів з цими захворюваннями 14 17. Результати комплексної програми дослідження емпагліфлозину призвели до внесення змін до настанов у галузі діабетології, кардіології та нефрології 18,20,21.

Цукровий діабет 2-го типу: значне зниження смертності від ССЗ

У пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, які піддаються високому ризику, застосування емпагліфлозину призводить до зниження ризику смерті від ССЗ на 38% порівняно із плацебо (дослідження EMPA REG OUTCOME) 14. Отже, емпагліфлозин — це єдиний інгібітор натрій-залежного котранспортера глюкози 2-го типу (НЗКТГ-2), який може значно подовжити життя пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу19. Цей висновок призвів до негайного внесення змін до настанов у галузі діабетології. В останньому консенсусному звіті Американської асоціації діабетологів/Європейської асоціації з вивчення діабету (ADA/EASD)18 застосування
іНЗКТГ-2, таких як емпагліфлозин, рекомендується незалежно від застосування метформіну та вихідного рівня HbA1c у пацієнтів з діагностованими ССЗ, СН або ХХН або осіб, які піддаються високому ризику розвитку таких захворювань.

Серцева недостатність: покращення прогнозу по всьому спектру ФВ

Емпагліфлозин також увійшов в історію як препарат для лікування серцевої недостатності. Після того, як у дослідженні EMPEROR Reduced було встановлено, що емпагліфлозин покращує прогноз у пацієнтів з фракцією викиду лівого шлуночка (ФВЛШ) ≤40%, знижуючи частоту комбінованої кінцевої точки смерті від ССЗ або частоту госпіталізацій з приводу серцевої недостатності на 25% (RRR) 16, у дослідженні EMPEROR Preserved також було відзначено користь емпагліфлозину для пацієнтів зі збереженою ФВ >40% (зниження ризику на 21% порівняно з плацебо)17. Отже, емпагліфлозин став першим препаратом з доведеною ефективністю при серцевій недостатності (незалежно від ВФ) у пацієнтів з серцевою недостатністю зі скороченою фракцією викиду (СНсФВ), серцевою недостатністю з помірно скороченою фракцією викиду (СНпсФВ) і серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду (СНзФВ). Європейськоге товариство кардіологів (ESC) рекомендє іНЗКТГ-2, такі як емпагліфлозин, використовувати в якості терапії першої лінії у пацієнтів із серцевою недостатністю незалежно від ФВЛШ20.

НОВІ ДАНІ: Емпагліфлозин при ХХН — Користь для ще більшої кількості пацієнтів

У дослідженні EMPA KIDNEY15 спостерігався нефропротекторний ефект емпагліфлозину у пацієнтів з ХХН із рШКФ ≥20 мл/хв/1,73 м2. Це найбільше і наймасштабніше дослідження застосування іНЗКТГ-2 при ХХН включало пацієнтів із ЦД2Т і без нього, з альбумінурією та без неї, а також пацієнтів з низьким і високим серцево-судинним ризиком. Емпагліфлозин знижував первинну комбіновану кінцеву точку прогресування ниркових захворювань або серцево-судинного ризику на 28%, а також загальну кількість госпіталізацій на 14% порівняно з плацебо. Крім того, зниження ризиків було однаковим для пацієнтів, у котрих розвиток ХХН був зумовлений різною етіологією.

Настанови KDIGO (Ініціативи щодо покращення глобальних результатів захворювань нирок) рекомендують іНЗКТГ-2, такі як емпагліфлозин, як терапію першої лінії у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу і ХХН21. Терапію слід розпочинати незалежно від ступеня альбумінурії та рШКФ (≥20 мл/хв/1,73 м2) і продовжувати до діалізу.

Виявлення та лікування серцево-нирково-метаболічних захворювань на ранньому етапі

Пацієнти з цукровим діабетом 2-го типу, серцевою недостатністю або ХХН повинні проходити обстеження щодо двох інших супутніх захворювань принаймні один раз на рік.

Для цього достатньо визначення наступних маркерів ризику:

— HbA1c — для метаболізму цукру в крові
— NT proBNP (N-кінцевий фрагмент мозкового натрійуретичного пептиду) — як маркер серцевої недостатності, та
— рШКФ (розрахункова швидкість клубочкової фільтрації) і UACR (співвідношення альбумін–креатинін в сечі) — як параметри функції нирок.

Пацієнтів із серцево-нирково-метаболічним ризиком слід виявляти на ранньому етапі й призначати їм стандартну терапію емпагліфлозином (Джардінс®) згідно з відповідними настановами14 17.

Наукова інформація, представлена та обговорювана на цьому заході, може бути схваленою чи несхваленою у країні вашого проживання.

Ми рекомендуємо ознайомитися із затвердженою інструкцією з медичного застосування. Компанія «Берінгер Інгельхайм» рекомендує використовувати свою продукцію лише відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої місцевими регуляторними органами.

Зміст цієї презентації може дещо відрізнятися від тексту локальної SmPC, тому завжди слід дотримуватися локальної SmPC. Ми просимо вас прочитати весь текст Короткої характеристики лікарського засобу перед призначенням препарату.

Література:
1. Jardiance | European Medicines Agency (europa.eu) accessed September 1, 2023.
2. Einarson TR et al. Cardiovasc Diabetol 2018;17:83;
3. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 9th edn. 2019. www.diabetesatlas.org (accessed August 2020)
4. Murphy D et al. Ann Intern Med 2016;165:473
5. Siemens Healthineers. Chronic kidney disease: a global crisis. 2018. www.siemens-healthineers.com/en-uk/news/chronic-kidney-disease.html (accessed Aug 2020)
6. US Renal Data System. Am J Kidney Dis 2019;S0272-6386(19)31008-X;
7. Morrish NJ et al. Diabetologia 2001;44(Suppl. 2):S14;
8. American Diabetes Association. Diabetes Care 2020;43:S1
9. Thomas MC et al. Curr Cardiol Rev 2016;12:249
10. Sarraf M et al. Clin J Am Soc Nephrol 2009;4:2013;
11. Ather S et al. J Am Coll Cardiol 2012;59:998
12. Shlipak MG et al. Kidney Int 2021;99:34
13. Heidenreich PA et al. J Am Coll Cardiol 2022;79:e263
14. Zinman B et al. N Engl J Med 2015; 373:2117-2128
15. Herrington HG et al. N Engl J Med. 2023 Jan 12; 388(2): 117–127
16. Packer M et al. N Engl J Med 2020; 383:1413-1424
17. Anker SD et al. N Engl J Med. 2021 Oct 14;385(16):1451-1461
18. Davies MJ et al. Diabetes Care 1 November 2022; 45 (11): 2753–2786.
19. Claggett B et al. Circulation 2018;138:1599-1601
20. McDonagh TA et al., Eur Heart J 2021; 42:3599-726.
21. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group. Kidney Int 2022; 102:S1-S127.
22. Lawson CA et al., EClinicalMedicine 2021; 32:100739

Взаємозв’язок серцево-судинних, ниркових і метаболічних захворювань

Серцево-судинні, ниркові та метаболічні захворювання, такі як серцева недостатність (сн), хронічна хвороба нирок (хнн) і цукровий діабет 2-го типу (цд2т) є глобальною проблемою системи охорони здоров’я

Берінгер Інгельхайм - Інформація за підсумками прес-конференціїЗавдяки своєму взаємозв’язку серцева недостатність (сн), ххн і цд2т збільшують ризик розвитку інших серцево-судинних, ниркових і метаболічних захворювань1,5,6

Берінгер Інгельхайм - Інформація за підсумками прес-конференції

Необхідний комплексний підхід до лікування цих захворювань

Берінгер Інгельхайм - Інформація за підсумками прес-конференції

Література
1. Schechter M, et al. Cardiovasc Diabetol. 2022:21;104. 2. Factsheet detailing the top 10 causes of death. World Health Organization. Available at: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death. Accessed: July 2023. 3. GBD 2015. The Lancet. 2016;388(10053):1459–544. 4. UK NIS report. Non-elective in-patient burden of Cardio-Renal-Metabolic (CRM) conditions in England: February 22, 2021, submitted to EASD 2021. 5. Bragazzi N, et al. Eur J Prev Cardiol. 2021:28(15); 1682–1690. 6. Braunwald E. Prog Cardiovasc Dis. 2019;62(4):298–302. 7. Lovre D, et al. Endocrinol Metab Clin North Am. 2018;47:237. 8. Afkarian M, et al. JAMA. 2016;316:602. 9. International Diabetes Foundation. Diabetes Atlas 9th Edition. Available at: http://www.diabetesatlas.org. Accessed: July 2023. 10. Packer M. Diabetes Care. 2018;41:11-13. 11. Birkeland K, et al. Diabetes Obes Metab. 2020;22:1607. 12. Afkarian M, et al. J Am Soc Nephrol. 2013;24:302. 13. American Diabetes Association. Diabetes Care. 2023;46:S. 14. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. Kidney Int. 2022;102:S1. 15. Heidenreich P, et al. J Am Coll Cardiol. 2022;79:e263.

Комментировать

Нажмите для комментария