Діагностичне дослідження

Діагностичне дослідження — дослідження оцінки клінічної дієвості тесту або виміру (оцінки) щодо здатності точно визначити або виключити конкретну хворобу. Випадковий розподіл або рандомізація