Юридична консультація

Де повинна зберігатись медична картка амбулаторного хворого чи хворого денного стаціонару

Роздуми про ведення медичної картки. Посилання на статті Законів.

Медична картка амбулаторного хворого та картка хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома, відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)» від 27.12.1999 р. №302, та медична картка стаціонарного хворого, згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів» від 26.07.99 р. №184, є формами облікової статистичної документації відповідно за номерами 025/о, 003-2/о та 003/о.

Згідно з ч. 2, 3 ст.8 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (далі — Закон), архівні документи (тобто, відповідно до ст.1 Закону, документи незалежно від виду матеріального носія інформації, місця, часу створення і місця зберігання та форми власності на них, що припинили виконувати функції, для яких були створені, але зберігаються або підлягають зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як об’єкти рухомого майна), що нагромадилися за час діяльності органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій, а також документи, що передані державним архівним установам іншими юридичними і фізичними особами без збереження за собою права власності, є власністю держави. Архівні документи, що нагромадилися за час діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій, а також документи, що передані архівним відділам міських рад іншими юридичними і фізичними особами без збереження за собою права власності, є власністю територіальних громад.

Порядок здійснення записів у формах облікової статистичної документації, зберігання таких форм у закладах охорони здоров’я регулювалися Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.07.2001 р. №258 «Про затвердження типових інструкцій щодо заповнення форм первинної медичної документації лікувально-профілактичних закладів», який був скасований на підставі Наказу Міністерства охорони здоров’я України №668 від 10.09.2009 р як такий, що підлягав державній реєстрації в Міністерстві юстиції України, але на державну реєстрацію не подавався.

Нових нормативно-правових актів, які б містили інструкції щодо заповнення таких форм первинної медичної документації як медична картка амбулаторного хворого (форма 025/о), картка хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома (форма 003-2/о) та медична картка стаціонарного хворого (форма 003/о) Міністерством охорони здоров’я України не прийнято. Тобто на сьогодні чинне національне законодавство не містить положень, які б регламентували порядок заповнення, ведення та зберігання медичних карток амбулаторного хворого, карток хворого стаціонару поліклініки та стаціонару вдома і медичних карток стаціонарного хворого в закладах охорони здоров’я.

Однак обов’язковість зберігання медичних карток амбулаторного хворого, стаціонарного хворого та карток хворого стаціонару поліклініки та стаціонару вдома саме у закладах охорони здоров’я, а не у пацієнтів, безпосередньо закріплена у Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого Наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 р. №41 (далі — Перелік).

Так, відповідно до п.1.4. даного документа, Перелік є основним нормативним актом, призначеним для використання всіма організаціями під час відбору на зберігання і для знищення типових документів, тобто загальних для всіх або більшості організацій. При цьому до організацій, на які поширює свою дію даний нормативно-правовий акт, виходячи з п.1.2. Переліку, належать органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші підприємства, установи та організації незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності та форми власності.

Заклади охорони здоров’я, незалежно від форми власності — державної, комунальної чи приватної, це підприємства, установи та організації, завданням яких є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров’я (ст.3 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»). Тому при здійсненні своєї діяльності вказані суб’єкти повинні керуватися Переліком, відповідно до п. 726 якого, медичні картки стаціонарних хворих підлягають зберіганню протягом 25 років, а медичні картки амбулаторних хворих — 5 років.

Узагальнюючи вищенаведене, випливає, що медичні картки амбулаторних, стаціонарних хворих та хворих стаціонарів поліклінік та стаціонарів вдома належать до облікової статистичної документації цих закладів і підлягають зберіганню лише в них.

Джерело: healthrights.org.ua

 

Комментировать

Нажмите для комментария