Рубрика - Неонатологія та педіатрія

Неонатологія та педіатрія Організація охорони здоров'я

Медико-соціальні проблеми організації надання допомоги новородженим в Україні

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НОВОНАРОДЖЕНИМ В УКРАЇНІ — ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Основные направления деятельности по...

Неонатологія та педіатрія

Прояви синдрому жорстокого поводження з дітьми на перинатальному етапі

Пропаганда здорового способу життя, захист дітей від жорстокого поводження, насильства, експлуата­ції із забезпеченням функціонування системи захи­сту дітей та...

Неонатологія та педіатрія

Венозные церебральные дистонии в структуре цереброваскулярной патологии у детей

Венозные церебральные дистонии в структуре цереброваскулярной патологии у детей. Изучение венозной патологии головного мозга у де­тей. Дигностика. Долгих Г.Б...

Інфекційні захворювання Неонатологія та педіатрія

Грипп у детей: эпидемические особенности и возможности вакцинопрофилактики

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции: тенденции. Обзор литературы по теме. Е.Н. Сергиенко, УО «Белорусский государственный медицинский...

Інфекційні захворювання Неонатологія та педіатрія

Нові стратегії при респіраторних інфекціях у дітей

Стратегія лікування інфекцій ди­хальних шляхів від повсюдного призначення антибіотиків до вичікувально-профілактичної такти­ки: перегляд. Юрочко Ф.Б., головний...

    Ми на Facebook