Новини

Аналіз стану здоров’я дітей в Україні

Практично незамінним та єдиним після сім’ї фактором, який впливає на стан здоров’я дітей є навчальний заклад, у тому числі і дошкільний. Нажаль стан здоров’я дітей з кожним роком погіршується, про що свідчить суттєве збільшення захворюваності.

Інформаційні перевантаження, стресові ситуації, модернізація навчального процесу вимагають від дитячого організму великого напруження, що разом із іншими факторами, як обмеження фізичної активності, використання комп’ютерних технологій, недостатнє природне та штучне освітлення, вимушена робоча поза разом з неправильно підібраними меблями та відсутність раціонального харчування, веде спочатку до функціональних порушень, а згодом до і до формування органічної патології.

У структурі поширеності хвороб дітей до 17 років провідні місця займають хвороби органів дихання – (51,28% – І рангове місце), хвороби органів травлення (6,96%- ІІ рангове місце), хвороби ока та придаткового апарату (5,43% — ІІІ рангове місце). Водночас у структурі поширеності хвороб серед дітей 0-6 років друге рангове місце посідають хвороби шкіри та підшкірної клітковини, третє – деякі інфекційні та паразитарні хвороби. Такі відмінності можуть бути зумовлені як анатомо-фізіологічними особливостями дітей різних вікових груп, так і співвідносною дією на стан їх здоров’я різних факторів середовища (біологічних, екологічних, умов перебування у дошкільних навчальних закладах).

За результатами медоглядів у структурі захворювань дітей 0-17 років на першому місці знаходяться зниження гостроти зору – 57,53 на 1000 оглянутих, на другому – порушення осанки – 42,32, на третьому – дефекти мови – 18,66, далі – сколіоз – 17,07 та гострота слуху – 1,94. Структура виявлених під час медоглядів захворювань дітей, відрізняється у різних вікових категоріях.

У віковій категорії 0-6 років провідною патологією є дефекти мови – 30,26 на 1000 оглянутих дітей, на другому місці — зниження гостроти зору – 13,36, далі – порушення осанки – 8,77. Це може бути обумовлено анатомо-фізіологічними особливостями розвитку дитячого організму чи впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному світі.

З початком навчання дітей з 6 років у школі спостерігається різке погіршення показників захворюваності, в тому числі майже вдвічі більше виявлено дітей з дефектами мови – 59,85 на 1000 оглянутих, у 3,4 рази збільшується кількість дітей із зниженням гостроти зору – 45,24 та в 4,2 рази збільшується кількість дітей із порушенням осанки – 37,13. Для тих дітей, що почали навчання з 7 років провідною патологією є зниження гостроти зору – 61,60 на 1000 оглянутих, далі — порушення осанки – 53,99 та дефекти мови – 44,78. Агресивні умови навчання дітей з 2 по 8 клас, ймовірно обумовлюють подальше погіршення у стані здоров’я дітей щодо зниження гостроти зору – 69,27 та порушення осанки – 64,18 на 1000 оглянутих, при цьому наростає кількість дітей, у яких виявлено сколіоз – 23,34. Завершення навчання у школі учнів 9-11 класів характеризується прогресуванням патології із зниженням гостроти зору – 82,25, на другому місці – порушення осанки – 76,49, на третьому – сколіоз – 44,83 на 1000 оглянутих дітей.

За даними ВООЗ, загрозу здоров`ю і життю дітей у звичайному середовищі становлять наступні ризики: небезпечна вода і повітря, погані санітарно-гігієнічні умови, можливість виникнення інфекційних хвороб, отруєнь, травматизм. Вони підсилюються проблемами недостатнього економічного розвитку країни, проблемами техногенного характеру і стають причинами захворюваності і смертності дитячого населення.

Комментировать

Нажмите для комментария