Новини медицини

Анаеробна клостридіальна інфекція, Адаптована клінічна настанова. Передмова робочої групи з адаптації клінічної настанови. Синтез настанови

Даний документ містить рекомендації, засновані на клінічних доказах щодо діагностики та лікування газової гангрени.

Анаеробна клостридіальна інфекція, Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах

Дана клінічна настанова є адаптованим для системи охорони здоров’я України синтезом клінічних настанов:

  1. IDSA: Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America (розділ Рекомендації з оцінки і лікування клостридіальної газової гангрени і міонекрозу).
  2. Emergency War Surgery. Fourth United States Revision, 2013. Borden institute US Army Medical Department Center and School Fort Sam Houston, Texas,– Невідкладна військова хірургія, українське видання, Київ 2015. Окремі положення адаптованої клінічної настанови доповнені інформацією, представленою у посібнику:
  3. Вказівки з воєнно-польової хірургії. Розділ 10 / за ред. Я.Л. Заруцького, А.А. Шудрака. Київ -2014.

Даний документ містить рекомендації, засновані на клінічних доказах щодо діагностики та лікування газової гангрени. Вона включає положення стосовно діагностики, обстеження щодо супутніх захворювань, оцінку тяжкості захворювання, хірургічного лікування, проведення немедикаментозної терапії, загальних оздоровчих заходів, місцевого лікування. Ця настанова не розглядає питання лікування неклостридіальної гангрени. Дану адаптовану клінічну настанову пропонується розглядати як інформаційне джерело щодо вибору методу діагностичної та лікувальної тактики. Вона не призначена для застосування в якості стандарту лікування. Стандарти лікування визначаються на основі всіх клінічних даних, доступних для кожного окремого випадку відповідно вдосконалення наукових знань і технологій, а також розробки моделей лікування. Виконання рекомендацій настанови не є гарантом успішного результату захворювання в кожному разі, їх також не варто інтерпретувати як такі, що включають усі відповідні методи лікування або виключають інші можливі методи лікування для досягнення результатів. Остаточне рішення щодо вибору певних клінічних процедур та плану лікування повинне бути ухвалене відповідними працівниками охорони здоров’я з урахуванням клінічних даних, отриманих у конкретного пацієнта, результатів діагностики і прийнятних методів лікування. Розробка уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги для пацієнтів з газовою гангреною є надзвичайно важливим завданням, яке виконується в рамках мультидисциплінарної програми надання медичної допомоги, та здійснено на основі доказів ефективності втручань, фармакотерапії та організаційних принципів її надання, що викладені в даній адаптованій клінічній настанові.

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції