Новини медицини

Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення. Наказ від 05.10.2005 № 308/519

Наказ від 05.10.2005 № 308/519 Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

З метою упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я і установ соціального захисту населення та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) 

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі — Умови), що додаються.

2. Керівникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення в межах фонду заробітної плати установити працівникам посадові оклади (тарифні ставки), доплати та надбавки, виходячи з розмірів, передбачених цими Умовами.

3. У разі коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткоюзбільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 р., менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 р., чи у разі коли вони зменшуються, таким категоріям працівників встановлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

Посадові оклади, що були збережені згідно із законодавством, не збільшуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці.

4. Уважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України: від 06.04.2001 № 161/137 «Про впорядкування та затвердження Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.04.2001 за № 333/5524, від 22.02.2002 № 110/72 «Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.2001 № 161/137», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.03.2002 за № 221/6509, від 17.09.2002 № 487/344 «Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.10.2002 за № 794/7082, від 30.05.2003 № 144/239 «Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.2001 № 161/137», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.06.2003 за № 468/7789, від 15.03.2004 № 55/137 «Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.2001 № 161/137», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за № 350/8949, від 10.09.2004 № 202/452 «Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.2001 № 161/137», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.09.2004 за № 1129/9728, від 14.10.2004 № 256/493 «Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.2001 № 161/137», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.10.2004 за № 1326/9925, від 25.01.2005 № 48/39 «Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.2001 № 161/137», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.02.2005 за № 119/10399, від 21.04.2005 № 124/182 «Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.2001 № 161/137», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 443/10723.

Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення. Наказ 05.10.2005 № 308/519

5. Ці Умови застосовуються з 1 вересня 2005 року.

Міністр праці та соціальної 
політики України

І. Сахань

В.о. Міністра охорони 
здоров’я України

С. Ханенко

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник Міністра фінансів України 

Голова Центрального комітету профспілки 
працівників охорони здоров’я України 

Голова Профспілки працівників соціальної 
сфери України

В. Матвійчук 

Т. Казаріна 

В. Тьоткін

Комментировать

Нажмите для комментария