До уваги

Примірна заява на отримання ліцензії на медичну практику лікарю первинки

Кабмін та МОЗ реформуючи первинку нададуть можливість сімейним лікарям вести господарську діяльність, як окреме лице. Зразок майбутньої заяви на отримання лицензії

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності

з надання первинної медичної допомоги у якості лікаря загальної практики

Здобувач ліцензії

_______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

_______________________________________________________________________________
(місце реєстрації фізичної особи – підприємця)

_______________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код або серія, номер паспорта фізичної особи – підприємця,_______________________________________________________________________________
ким і коли виданий (у разі відмови через свої релігійні переконання від прийняття
_______________________________________________________________________________
реєстраційного номера облікової картки платника податків)

e-mail: __________________________

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з надання первинної медичної допомоги.

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення (підкреслити):
нарочнопоштовим відправленнямв електронному вигляді
Спосіб отримання ліцензії (підкреслити):
нарочнопоштовим відправленнямв електронному вигляді

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії (відповідно до статей 12, 13 та 16 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”).

“___” ____________ 20__ р._____________________
(підпис здобувача ліцензії)
_________________
(прізвище, ініціали)
 МП (за наявності) 
Дата і номер реєстрації заяви_____________________
(підпис особи, яка
прийняла заяву)
_________________
(прізвище, ініціали)

На цей час тривають або призупинені обговорення загальних змін. Як повідомляли в МОЗ, ці зміни будуть внесені після прийняття законопроектів від команди Супрун

Комментировать

Нажмите для комментария