Новини медицини

13.12.2006 № 828 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2006 р. за № 1315/13189 Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом МОЗ України від 01.08.96 № 239

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», з метою удосконалення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за радіотехнічними об’єктами  НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом МОЗ України від 01.08.96 N 239, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.08.96 за № 488/1513, виклавши перший абзац пункту 1.6.10 у такій редакції:

«1.6.10. Санітарний паспорт складається по замовленню адміністрації радіотехнічного об’єкта (далі — РТО) закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, у складі яких відповідно до наказу МОЗ України від 23.02.2000 N 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» створені лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів, підписується адміністрацією РТО та головним державним санітарним лікарем відповідної адміністративної території або відповідного виду транспорту. Паспорт зберігається на об’єкті і пред’являється посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду».

2. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Пономаренко А.М.):

2.1. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

2.2 Довести цей наказ до відома керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, наукових установ для використання в роботі під час здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Директора департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренка А.М.

Перший заступник Міністра,
головний державний санітарний
лікар України

С.П.Бережнов

 

Комментировать

Нажмите для комментария